Healthcheck

En innovativ strategi för digital transformation

Vi har utvecklat en strategi som maximerar viktiga fördelar som ökad effektivitet, lägre kostnader samt nöjdare medarbetare och kunder.

Du kommer att dra nytta av vår beprövade kunskap och erfarenhet, och med hjälp av HealthCheck bygga upp en kapacitet som kan uppnå sin fulla potential. Du kommer att följa en mogen och beprövad strategi för att validera alla aspekter av ett automationsprogram, inklusive strategi, process, människor och teknik.

01

Vad är en HealthCheck?

Vår HealthCheck är en unik och insiktsfull tjänst för organisationer som vill få mer kunskap om hur de ska starta eller skala upp sitt program för digital transformation. Vi har utvecklat tjänsten baserat på den feedback vi har fått om att organisationer vill ha hjälp med sina digitala automationsinitiativ. Tjänsten hjälper dig att få ut mer av din teknik och få större insikt i hur den kan stödja undervisning, lärande, säkerhet och mer.

02

Hur utförs en HealthCheck?

En erfaren senior rådgivare kommer att diskutera med dig för att förstå mer om din transformationsresa, nuvarande kapacitet och kunskap, kulturell anpassning och organisationsstrategi för att använda automation, och för att kunna mäta och få en förståelse för efterlevnaden av bästa praxis inom branschen. Allt detta ingår i en HealthCheck feedback-rapport som du kan infoga i dina strategiska planer.

03

Vilka behöver involveras?

Under en HealthCheck med organisationer kommer vi att försöka förstå hur vi kan hjälpa dig att bli framgångsrik. I slutändan tror vi att många organisationer, oavsett om de är nya eller etablerade, kommer att ha stort intresse av våra rådgivningstjänster.

Vi rekommenderar att den som ansvarar för automatiseringen inom företaget fungerar som kontaktperson för det här mötet. Detta för att våra experter ska få en tydlig överblick över strategin och implementeringen av satsningen samtidigt som era behov, önskemål, problem och farhågor diskuteras. Projektledare, ansvariga utvecklare, analytiker och tekniska arkitekter som kan svara på tekniska frågor bör också vara med på mötet.

04

Vad får jag ut av en HealthCheck?

En utvärderande rapport kommer att genereras utifrån analysen. Den identifierar hur din resa fortskrider jämfört med en fastställd uppsättning kriterier, och gör att expertrådgivaren kan analysera din kapacitet och planera vägen framåt. Analysen bidrar till att visa hur ni skulle kunna tillämpa en automationsplattform med de viktiga funktioner som möjliggör automationskapaciteten.

05

Kan Digital Workforce hjälpa mig vidare efter analysen?

Organisationer som direkt har utnyttjat vår HealthCheck och våra relaterade rådgivningstjänster, har nu en välskött och väl underhållen kapacitet som stödjer deras framtida arbete med intelligent automation.

Boka in en HealthCheck! !

Cscan-results