Capability Development

Assessments

Digital Workforce erbjuder olika strukturerade kundbedömningstjänster som hjälper dig att bedöma och utvärdera mognaden för din nuvarande RPA-kapacitet jämfört med bästa praxis inom branschen.

Digital Workforces bedömningar är ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt för kunder att få förståelse för sin RPA-kapacitet och förbättra tillförlitligheten, skalbarheten, prestandan och säkerheten i sin RPA-infrastruktur.

01

Variety of Service packages

Våra bedömningstjänster erbjuder olika paket av tjänster som du kan välja bland beroende på dina specifika behov. Alla bedömningar genomförs av Digital Workforces erfarna rådgivare och konsulter som tillsammans med dig planerar och hanterar genomförandet av bedömningarna.

Huvudmålet är att hjälpa dig att identifiera eventuella mognadsluckor inom din modell för automationskapacitet samt ge rekommendationer för att bygga upp en effektiv och skalbar intelligent automationskapacitet med bästa praxis inom branschen.

02

Våra kärnprinciper

Erfarenhet

Våra expertrådgivare har den breda erfarenhet och kunskap som krävs för att stödja och möjliggöra processautomation i stor skala, och med fokus på att uppnå affärsvärde.

Relation

Tillsammans med din ledningsgrupp utarbetar vi en vision och strategi som gör att du kan ta din digitala transformation dit du vill, och på så sätt hjälpa dig att uppnå maximalt affärsvärde.

Analys

Expertrådgivarna gör en preliminär analys av dina automationskapaciteter och tar fram förslag på förbättringar för att uppnå den ultimata mognadsgraden.

Kunskap

Expertrådgivarna hanterar alla aspekter av att bygga upp en kapacitet med hjälp av strategi, vision, styrmedel och ett ramverk för att förbättra din kapacitet inom processautomation för att uppnå dina verksamhetsbehov.

Våra bedömningar

Capability Scan

En Capability Scan är det perfekta alternativet om du behöver få detaljerad kunskap om din nuvarande automationskapacitet.

HEALTHCHECK

Det primära målet är att hjälpa dig att identifiera eventuella mognadsluckor inom din automationsmodell och ge rekommendationer för att bygga upp en effektiv och skalbar automationskapacitet enligt bästa praxis inom branschen.

MOGNADSANALYS

Digital Workforces mognadsanalys är ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt för dig som kund att förstå din automationskapacitet, och att förbättra tillförlitlighet, skalbarhet och robusthet för verksamhetsmodellen samt att förstå hur säker din infrastruktur är.

Want to get started?

01

Bedömningar är tillgängliga för Digital Workforces alla nya och befintliga kunder.

02

Bedömningar är lämpliga för alla organisationer som befinner sig på sin automationsresa och vill ha ett verktyg för att bedöma vad de har byggt upp kring en verksamhetsmodell.

03

Vårt team av rådgivare kommer att samarbeta med dig för att skapa en bedömning som ligger i linje med dina krav.

För fullständig information om förutsättningar, omfattning och planeringsmetod, och för att initiera någon av de bedömningar du vill veta mer om, kontakta din kundkontoansvarige.
Cscan-results