Capability Development

Bygg upp automationskapacitet i världsklass

Capability Development

Våra Capability Development-tjänster hjälper IA-kompetenscenter och automationsteam att bygga upp kompetens som kan maximera det affärsmässiga värdet av intelligent automation.

Assessments

Digital Workforce erbjuder olika strukturerade kundbedömningstjänster som hjälper dig att bedöma och utvärdera mognaden för din nuvarande RPA-kapacitet jämfört med bästa praxis inom branschen.

Digital Workforces bedömningar är ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt för kunder att få förståelse för sin RPA-kapacitet och förbättra tillförlitligheten, skalbarheten, prestandan och säkerheten i sin RPA-infrastruktur.

Trusted Advisor

På Digital Workforce är vi stolta över att kunna erbjuda en Trusted Advisor för att stödja dig och ditt team. Tjänsten ger dig den färdplan och den strategi som du behöver för att driva och skala upp ditt automationsprogram. Trusted Advisors roll är att analysera din nuvarande förmåga och den resa du startat. Analysen ser till att du får rätt stöd och rådgivning för att bygga upp ett skalbart automationsprogram som motsvarar din strategiska målsättning och mission. Det finns fyra tillgängliga tjänstpaket.

IA Infrastructure Consulting

Digital Workforces RPA Infrastructure Consulting är en unik tjänst som skapar en stabil infrastruktur för RPA inom din organisation. Det är bara med en stabil, säker och skalbar RPA-plattform som du kan uppnå fördelarna med automatiserade processer och stödja verksamheten på bästa sätt.