Capability Scan

Det är dags att sluta gissa hur bra din automatiseringskapacitet är!

Ta reda på fakta med vår Capability Scan

Analysen bedömer din nuvarande automatiseringsmognad och analyserar potentiella tillväxtområden

Få större kunskap om din kapacitet

När genomförandet, avkastningen och skalbarheten för automatiseringen pressas till max går kunderna ofta miste om nödvändiga expertkunskaper och resurser som utvecklats över tid. De här kunskaperna och resurserna säkerställer att automatiseringsprojektet lyckas och att det kan övergå till nästa mognadsnivå när kapaciteten väl är på plats.

Om du behöver få ökad förståelse för de här luckorna är vår Capability Scan lösningen!

01

Vad är en Capability Scan?

Vår konsultativa genomgång börjar med en analys. Vi presenterar resultatet och en översikt som visar hur Digital Workforce kan hjälpa dig att effektivisera och driva din automatiseringssatsning framåt.

Syftet med analysen är att bedöma din automatiseringskapacitet och satsningarna du genomför, för att säkerställa att vi kan erbjuda rätt stöd och rådgivning för att hjälpa dig bygga upp ett skalbart automatiseringsprogram som motsvarar din strategiska målsättning och mission.

02

Hur genomförs analysen?

Analysen följer en väl beprövad metod för att validera alla aspekter av automatiseringsprocessen. Ett 1–2 timmar långt digitalt möte kommer att genomföras för att bedöma mognadsgraden i din automatiseringskapacitet. Analysen omfattar många olika frågor och diskussionsämnen för att våra experter ska kunna bedöma var du befinner dig inom de nyckelområden som visar på företagets automatiseringskapacitet.

03

Vilka behöver involveras?

Digital Workforces främsta mål är att hjälpa nya och befintliga kunder, inte bara med att lösa problem utan med att bygga upp en verklig automatiseringskapacitet inom företaget med hjälp av vår mognadsanalys. Den hjälper dig att skala upp effektivt för att uppfylla företagets behov och mål.

Vi rekommenderar att den som ansvarar för automatiseringen inom företaget fungerar som kontaktperson för det här mötet. Detta för att våra experter ska få en tydlig överblick över strategin och implementeringen av satsningen samtidigt som era behov, önskemål, problem och farhågor diskuteras. Projektledare, ansvariga utvecklare samt it-arkitekter som kan svara på tekniska frågor bör också vara med på mötet.

04

Vad får jag ut av analysen?

Efter analysen kommer en rapport att genereras, som visar hur din satsning fungerar i förhållande till olika faktorer. Utifrån den kan expertrådgivaren analysera er kapacitet och planera en väg framåt. Analysen bidrar till att visa hur ni skulle kunna tillämpa en automatiseringsplattform med de viktiga funktioner som möjliggör automatiseringskapaciteten.

05

Kan Digital Workforce hjälpa mig vidare efter analysen?

Utifrån informationen vi samlar in föreslår vi tjänster som hjälper dig att uppnå en framgångsrik uppskalning av din automatiseringssatsning. Helst ser vi att ett team av ämnesexperter får bedöma kompetensen i ditt företag, agera mentorer och vara ett stöd i ditt automatiseringsarbete. Bland dessa experter finns bland annat Trusted Advisors, Senior Consultants, Senior Developers, Intelligent Automation Consultants och Enterprise Platform Architects.

En Capability Scan är det perfekta alternativet om du behöver få detaljerad kunskap om din nuvarande automatiseringskapacitet.

Cscan-results