Låt våra rådgivningstjänster skapa långsiktigt affärsvärde

Digital Workforce kan hjälpa dig att upptäcka det strategiska och operativa affärsvärde som intelligent automatisering möjliggör, och frigöra potentialen.

Med hjälp av våra rådgivningstjänster kan du navigera i det nya digitala landskapet samtidigt som du uppnår exceptionella affärsresultat snabbare och billigare än med traditionella metoder för processutveckling och -transformation.

Vi erbjuder två typer av rådgivningstjänster:

Value
Discovery

Value
Realization

Oavsett vilken nivå eller mognadsgrad du befinner dig på kan vi hjälpa dig att snabbstarta eller påskynda din övergång till intelligent automatisering.

Ett av de vanligaste misstagen som företag gör i samband med processautomatisering är att förbise de strategiska fördelar som intelligent automatisering innebär. Det leder till dåligt prioriterade, definierade och implementerade satsningar där ofta både riskanalys och nödvändig kompetens saknas.

Uppnå affärsresultat och konkurrensfördelar med våra välbeprövade och strukturerade metoder, expertkunskaper och verktyg.

01

IA Value Discovery Services

Våra Value Discovery-tjänster hjälper ledningen att se vilket affärsvärde intelligent automatisering kan skapa, ur såväl strategiskt som operativt perspektiv.

IA Impact Workshop

Upptäck varför intelligent automatisering skapar strategiska fördelar och utveckla en gemensam plattform för fortsatta diskussioner kring affärsvärde. Impact Workshop passar dig som undrar vad intelligent automatisering är och hur viktigt det är för ditt företags fortsatta utveckling. Eller om du vill starta en konstruktiv dialog inom ledningen kring betydelsen av intelligent automatisering.

IA Strategy Aligment

Upptäck vilken strategisk betydelse intelligent automatisering har för ditt företag och vilka områden som är bäst lämpade för strategisk utveckling. Strategy Alignment passar dig som undrar hur intelligent automatisering kommer att påverka ditt företag och främja din strategi. Dessutom får du större insikt i hur intelligent automatisering kan påverka din värdekedja och hjälp med att skala upp automatiseringen från en funktion till en global tillgång.

IA
Quick Start

Upptäck hur intelligent automatisering kan effektivisera verksamheten och identifiera de bästa affärscasen. Vi rekommenderar Quick Start om du vill öka kännedomen om intelligent automatisering inom ditt företag och hitta ett exempel som visar på tydligt affärsvärde genom intelligent automatisering. Det här alternativet hjälper dig även att identifiera möjliga kandidater för intelligent automatisering i praktiken.

IA Enabled Process Transformation

Upptäck hur du kan omvandla en affärsprocess genom intelligent automatisering och vilka verktyg som krävs för att möjliggöra övergången. Använd IA Enabled Process Transformation när du vill veta mer om hur intelligent automatisering kan påverka transformationen, eller om du har komplexa affärsprocesser som inte är redo för automatisering men där du vill se hur intelligent automatisering kan underlätta förändring.

02

IA Value Realization Services

Våra Value Realization-tjänster hjälper IA-kompetenscenter och automatiseringsteam att bygga en kompetens som kan maximera affärsvärdet från intelligent automatisering.

Trusted Advisor

Digital Workforce kan även erbjuda en Trusted Advisor som hjälper dig och ditt team att säkerställa att ni har den plan och strategi som krävs för att uppnå storskaliga resultat från er automatiseringssatsning. Uppgiften för vår Trusted Advisor är att analysera din nuvarande kapacitet och satsningarna du genomför, så att vi kan erbjuda rätt stöd och rådgivning för att hjälpa dig bygga upp ett skalbart automatiseringsprogram som motsvarar din strategiska målsättning och mission. Det finns fyra tillgängliga servicepaket.

Capability Scan

Digital Workforces Capability Scan är en tjänst som analyserar din nuvarande automatiseringskapacitet. Våra expertrådgivare använder Capability Scan för att bedöma din automatiseringskapacitet och de satsningar du genomför, för att visa hur du kan skala upp. Analysen leder till en ökad förståelse för dina kompetenser och resurser, företagets strategi och vision, kulturella anpassningar, leveransmetoder och tekniska förutsättningar att utnyttja automatisering.

IA Infrastructure Consulting

Digital Workforces RPA Infrastructure Consulting är en unik tjänst som skapar en stabil infrastruktur för RPA inom din organisation. Det är bara med en stabil, säker och skalbar RPA-plattform som du verkligen kan uppnå fördelarna med automatiserade processer och stödja verksamheten fullt ut.