Intelligente Automasjonsløsninger I
Finans Og Regnskap

Hvordan akselerere du digital transformasjon i din finansenhet?

Robotisert prosessautomasjon er beregnet å ha et automatiseringspotensial på 44 % innen finans- og økonomienheter ved å redusere manuelle og repetitive oppgaver. Bruk av AI kan også akselerere automatiseringspotensialet ytterligere. Roboter gjør ikke bare finans- og regnskapsprosessene mer effektive, men øker også kvaliteten og effektiviteten. Vår erfaring viser at bruk av roboter er den mest effektive måten å operere i henhold til lovkrav.

E-book

Intelligent Automation in Finance

In this eBook we give 8 concrete examples of successful implementations where automation has been used to radically improve the efficiency and effectiveness of internal controls.

Webinar

A Road Map for effective Intelligent Tax Automation

Join this webinar to hear our experts explore the unique challenges organizations are facing today and how tax process automation can be used to deliver faster accounting cycles and swifter decision making!

Case study and a webinar

RPA as a service case study: Nasdaq

Nasdaq leaps forward with RPA by building a scalable infrastructure and an inclusive engagement model

Heatmap for Finance and Accounting processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Master data Subledger maintenance Payment handling GL closing Group accounting & Controlling Reporting
Validation to the external sources Change the payment plan Clearing and processing the incoming payments Extraction of source data from subledgers Financial statement analysis Management reporting package
VAT code validation Exernal bank confirmations/ certificates Clearing unassigned payments Closing and opening the periods Completeness check for incoming data Archiving
Sanctions screening and KYC Subledger vs. GL reconciliation Handling of unassigned e-invoices Collection of material for financial statements Validity check for incoming data Regulatory reporting
New master data item creation Support for various loan application processes Automated insurance payments to customers Preparation of journal entry supporting documents Intercompany reconciliation GDPR information for clients
Review and closing of old bank accounts Overdue reminders and dunning process Intelligent payment analysis Journal entry approval VAT deviations Reporting to the parent company
MIFID II and contract update & archiving Account determination process Payment batch processing or monitoring Journal entry posting after approval Outlier detection Filling out statistics

Prosesseksempler

gl-closing

Månedsavslutning

Å automatisere repetitive oppgaver fra prosesser knyttet til månedsavslutning fører til effektivitet og fjerner flaskehalser.

Les mer

Digitale medarbeidere kan automatisere dataoverføring fra reskontroer til hovedbok, klargjøre, godkjenne og postere manuelle journaloppføringer og analysere viktige økonomiske data på slutten av måneden for kundene våre.

better-purchasing

Forbedre innkjøp

Økninger i 3-veis matchautomatiseringsrater gir direkte besparelser til organisasjoner som ønsker å forbedre innkjøp.

Les mer

Automatiseringsraten for håndtering av innkjøpsfakturaer er ofte lavere enn nødvendig på grunn av unntak av avik i data på transaksjonsnivå eller ufullstendige metadata. Intelligent automatisering kan fikse underliggende problemer ved å validere og oppdatere innkjøpsfakturainnhold.

services-claimshandling

Kundefordringer

RPA reduserer tid brukt på å overvåke fordringer og gir automatisk påminnelser om forfalte betalinger.

Les mer

Digitale medarbeidere samler inn data fra eldre systemer for å kontrollere fordringer og avsette for eventuelle tap. Erfaring viser at automatisert overvåking reduserer det totale tapet, noe som resulterer i økt driftskapital.

invoice-accuracy

Fakturabehandling

Digitale medarbeidere kan overvåke fakturabehandling å sikre korreket behandling og avstemming.

Les mer

Dette reduserer feil og bidrar til å fakturere mindre artikler som manuell behandling kan overse. Å forbedre fakturaprosessen gir mer inntekter fra eksisterende forretning.

automated-reporting

Automatisert rapportering

Manuell klargjøring av månedlig interne rapporter og myndighetsrapporter er tidkrevende og ofte utsatt for feil ved datainnhenting.

Les mer

Roboter forbereder ledelsesrapportering til ledelsen noe som sparer deg tid og ressurser ved virksomhetens rapportering.  RPA kan også klargjøre MVA-rapportering og overvåke avvik i MVA-transaksjoner med RPA.

Public-Reconciliation and Reporting

Robotrevisjoner

Eksterne regelsverkendringer og krav skjer hele tiden. Roboter hådnterer effektivt endringer og utfører kontroller.

Les mer

Roboter brukes til å forberede, godkjenne og postere manuelle journaloppføringer og analysere viktige økonomiske data i forbindelse med regnskapsavslutninger. Å automatisere renskapsoppgaver er effektivt og resulterer i at flaskehalser fjernes fra prosessen på slutten av en måneden.