Intelligente automasjonsløsninger i

Finans og regnskap

Hvordan akselerere du digital transformasjon i din finansenhet?

Robotisert prosessautomasjon er beregnet å ha et automatiseringspotensial på 44 % innen finans- og økonomienheter ved å redusere manuelle og repetitive oppgaver. Bruk av AI kan også akselerere automatiseringspotensialet ytterligere. Roboter gjør ikke bare finans- og regnskapsprosessene mer effektive, men øker også kvaliteten og effektiviteten. Vår erfaring viser at bruk av roboter er den mest effektive måten å operere i henhold til lovkrav.

Heatmap for Finance and Accounting processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Master data Subledger maintenance Payment handling GL closing Group accounting & Controlling Reporting
Validation to the external sources Change the payment plan Clearing and processing the incoming payments Extraction of source data from subledgers Financial statement analysis Management reporting package
VAT code validation Exernal bank confirmations/ certificates Clearing unassigned payments Closing and opening the periods Completeness check for incoming data Archiving
Sanctions screening and KYC Subledger vs. GL reconciliation Handling of unassigned e-invoices Collection of material for financial statements Validity check for incoming data Regulatory reporting
New master data item creation Support for various loan application processes Automated insurance payments to customers Preparation of journal entry supporting documents Intercompany reconciliation GDPR information for clients
Review and closing of old bank accounts Overdue reminders and dunning process Intelligent payment analysis Journal entry approval VAT deviations Reporting to the parent company
MIFID II and contract update & archiving Account determination process Payment batch processing or monitoring Journal entry posting after approval Outlier detection Filling out statistics
Prosesseksempler
gl-closing

Månedsavslutning

Å automatisere repetitive oppgaver fra prosesser knyttet til månedsavslutning fører til effektivitet og fjerner flaskehalser.

LES MER

Digitale medarbeidere kan automatisere dataoverføring fra reskontroer til hovedbok, klargjøre, godkjenne og postere manuelle journaloppføringer og analysere viktige økonomiske data på slutten av måneden for kundene våre.

better-purchasing

Forbedre innkjøp

Økninger i 3-veis matchautomatiseringsrater gir direkte besparelser til organisasjoner som ønsker å forbedre innkjøp.

LES MER

Automatiseringsraten for håndtering av innkjøpsfakturaer er ofte lavere enn nødvendig på grunn av unntak av avik i data på transaksjonsnivå eller ufullstendige metadata. Intelligent automatisering kan fikse underliggende problemer ved å validere og oppdatere innkjøpsfakturainnhold.

services-claimshandling

Kundefordringer

RPA reduserer tid brukt på å overvåke fordringer og gir automatisk påminnelser om forfalte betalinger.

LES MER

Digitale medarbeidere samler inn data fra eldre systemer for å kontrollere fordringer og avsette for eventuelle tap. Erfaring viser at automatisert overvåking reduserer det totale tapet, noe som resulterer i økt driftskapital.

invoice-accuracy

Fakturabehandling

Digitale medarbeidere kan overvåke fakturabehandling å sikre korreket behandling og avstemming.

LES MER

Dette reduserer feil og bidrar til å fakturere mindre artikler som manuell behandling kan overse. Å forbedre fakturaprosessen gir mer inntekter fra eksisterende forretning.

automated-reporting

Automatisert rapportering

Manuell klargjøring av månedlig interne rapporter og myndighetsrapporter er tidkrevende og ofte utsatt for feil ved datainnhenting.

LES MER

Roboter forbereder ledelsesrapportering til ledelsen noe som sparer deg tid og ressurser ved virksomhetens rapportering.  RPA kan også klargjøre MVA-rapportering og overvåke avvik i MVA-transaksjoner med RPA.

Public-Reconciliation and Reporting

Robotrevisjoner

Eksterne regelsverkendringer og krav skjer hele tiden. Roboter hådnterer effektivt endringer og utfører kontroller.

LES MER

Roboter brukes til å forberede, godkjenne og postere manuelle journaloppføringer og analysere viktige økonomiske data i forbindelse med regnskapsavslutninger. Å automatisere renskapsoppgaver er effektivt og resulterer i at flaskehalser fjernes fra prosessen på slutten av en måneden.

I søkelyset

case1

Faktablad ROM-modell

Etter hvert som selskaper begynner å anerkjenne potensialet med robotisert prosessautomasjon, har det blitt tydelig at nytten ligger i automasjon på industrielt nivå sammenlignet med fordeler oppnådd med å gjennomføre piloter. Hvis du planlegger å industrialisere RPA, må du sette deg inn i metoden  for å bygge en vellykket robotisert driftsmodell.

Nyheter og ressurser relatert til Finans og regnskap

An inside look at how to build a robotic operating model

april 15, 2019

Institutionalising robotic process automation We are ready to share our harvested experiences from a large number of complex RPA programs and insider…

Les mer

Webinar: Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

november 16, 2018

Webinar:  Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor? Velkommen til RPA-webinar onsdag den 05. desember 2018. Tidspunkt…

Les mer

Digital Workforce øker finansieringen med EUR 3 millioner for kognitive løsninger og internasjonal utvidelse

september 14, 2018

[Helsinki 14.9.2018] Digital Workforce, Nordens raskest voksende selskap innen intelligent automasjon med 175 ansatte, kunngjør at de henter inn ny…

Les mer

Snakk med salgavdelingen

Fyll ut kontaktskjema
Invalid Email
Snakk med en bransjespesialist
teemu
Teemu Vieruaho
Head of Business Consulting

+358 50 520 3853
teemu.vieruaho(at)digitalworkforce.com

ritva
Ritva Widell
Senior Solution Manager

+358407223505
ritva.widell(at)digitalworkforce.com