MS_New_1920x1080_edit Oona kopio

Microsoft ja kumppanit julkaisevat maksuttoman, kaikille avoimen AI Developer -opintopolun

Lehdistötiedote 26.3.2024

Tekoälyn käyttäminen työssä ja arjessa nostaa yksilöiden tuottavuutta. Maksimaalinen hyöty tekoälystä saadaan lisäämällä älykkyyttä organisaatioiden sovelluksiin, toimintoihin ja palveluihin. Jotta voimme luoda älykkäitä sovelluksia, jotka ratkaisevat todellisia ongelmia, tarvitsemme osaajia. AI Developer -mikrotutkinto tarjoaa käytännönläheisen opintopolun sovelluskehitykseen.

Tekoäly muuttuu ja kehittyy jatkuvasti tarjoten uusia mahdollisuuksia. Siksi on pysyttävä ajan tasalla tekoälyn viimeisimmistä innovaatioista ja sovelluksista. Meidän on jatkettava oppimista, käytännön kokeiluja, ja siten varmistettava, että Suomella on tarvittava osaaminen hyödyntääksemme tekoälyn potentiaalin täysimääräisesti. Tarvitsemme sovelluskehityksen syväosaajia, jotka ymmärtävät liiketoiminnan tarpeet ja osaavat tuoda tekoälyn työpaikoille turvallisesti, vastuullisesti ja tehokkaasti.

Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus nousta tekoälyn edelläkävijäksi ja esikuvaksi maailmassa. Olemme jo tunnettuja korkeasta koulutustasosta, vahvasta teknologiakulttuurista, luotettavasta hallinnosta ja sitoutumisesta vihreään siirtymään. Kun yhdistämme nämä vahvuudet sovelluskehityksen huippuosaamiseen, voimme olla yksi maailman edistyksellisimmistä maista tekoälyn hyödyntämisessä, datataloudessa, kyberturvallisuudessa ja kestävässä kehityksessä.

Jatkuvan osaamisen uudistamiseksi ja elinikäisen oppimisen varmistamiseksi korkeakoulut ja teknologia-alan yritykset ovat yhdistäneet voimansa ja luoneet uuden AI Developer –mikrotutkinnon.

 

Korkeakoulutasoisen, maksuttoman ja avoimen AI Developer -mikrotutkinnon suorittanut ymmärtää tekoälyteknologioita, pilvipalveluita ja sovelluskehitystä. Englanninkielinen mikrotutkinto on 10 opintopisteen laajuinen ja se on toteutettu yhteistyössä korkeakoulujen, Arrow ECS Finlandin, Devisioonan, Digital Workforcen, Elisan, Microsoftin, Reaktorin ja Sovelto Eduhousen kanssa.

 

”Microsoftilla uskomme, että teknologiakoulutus on olennaista pysyäksemme Suomena kilpailukykyisinä ja hyödyntääksemme tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo toimitusjohtaja Mervi Airaksinen, Microsoft Oy.

“Sovelluskehitystyö muuttuu nopeassa tahdissa. Tekoälyjen kautta työntehokkuus nousee seuraavalle tasolle. Me korkeakouluna haluamme tarjota mahdollisuuden kaikille oppia hyödyntämään uusia työkaluja ja teknologiaa. Näiden avulla oma osaaminen kehittyy ja kilpailukyky paranee”, sanoo rehtori Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

”Tekoälyratkaisujen tehokas hyödyntäminen edellyttää osaamisen kehittämistä, johon Arrow panostaa vahvasti vuosittain. On jälleen ilo ja kunnia toimia yrityskummina uudessa mikrotutkinnossa”, kertoo Jyrki Korhonen, maajohtaja, Arrow ECS Finlandilta.

“Lähivuosina tietotekniikka kasvaa läpileikkaavaan älykkyyteen: kykyyn edistää käyttäjän tavoitteita itsenäisesti yli sovellusrajojen. Tähän muutokseen tarvitsemme IT-kasvattajia eli tulevaisuuden devaajia”, tiivistää Jouni Heikniemi, Devisioonan toimitusjohtaja.

”Digital Workforcen ytimessä on jatkuva oppiminen. Olemme vuosien saatossa kouluttaneet tuhansia automaation asiantuntijoita. Elämme tietotyön mullistavaa murrosta, joka avaa mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta ja kehittää uudenlaisia liiketoimintamalleja tekoälyn ja automaation avulla. On upeaa olla osa tiimiä, joka kouluttaa uusia AI-kehittäjiä tarttumaan näihin mahdollisuuksiin”, sanoo Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama.

”Elisana haluamme olla etulinjassa viemässä Suomea tekoälyn edelläkävijämaaksi, sillä tekoäly muuttaa työntekoa pysyvästi. Tekoälyn käyttöönotto osana IT-palveluja ja liiketoimintaprosesseja parantaa jo tänään yritysten kilpailukykyä. Osaajia tullaan tarvitsemaan lisää kaikille toimialoille”, kommentoi Elisan IT-liiketoiminnan johtaja Sari Torkkola.

“Tekoäly on demokratisoitumassa. Sen takia Suomi tarvitsee kaikki keinot – kuten tämän mikrotutkinnon – joilla kasvatamme uuden sukupolven teknologiaosaajia ottamaan tehot irti tekoälystä. He lopulta mahdollistavat organisaatioille informaation laadukkaan hyödyntämisen liiketoiminnassa, joka tarjoaa Suomelle avaimet tekoälyn edelläkävijyyteen”, sanoo Reaktorin teknologiajohtaja Mikael Kopteff.

”Jokainen työpaikka tarvitsee omia tekoälykehittäjiä. Tekoälyn käyttöalueiden kasvu tekee jatkuvasta oppimisesta välttämätöntä, sillä se on ainoa keino pysyä kehityksen vauhdissa mukana”, vakuuttaa johtaja Marika Kotola, Sovelto Eduhouse.

AI Developer -mikrotutkinto on osa Taitoja työelämään -yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on kouluttaa 100 000 uutta tai lisäkoulutettua teknologiaosaajaa viiden vuoden aikana. Ohjelman kautta jo yli 48 000 osaajaa on tähän mennessä kerryttänyt uusia teknologiataitoja. Taitoja työelämään -hanke tarjoaa myös Kyberturvan mikrotutkinnon, Power Platform -mikrotutkinnon ja suositun Practical AI -kurssin sekä muita mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen koulutuskumppaneiden, asiakas- ja kumppaniosaamisohjelmien kautta.

Liity tekoälyn vallankumoukseen nyt: aka.ms/AIDeveloper


Infoboksi:

AI Developer -mikrotutkinto koostuu seitsemästä kurssista, joilla pääsee syventymään ensin Azureen, sitten dataan, data-analytiikan ja GitHubin kaltaisten yhteistyöalusten kautta kohti laajempia, maailmanlaajuisesti toimivien sovellusten edellyttämiä tietokantoja. Mikrotutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot ja -taidot muun muassa tekoälyn ja datan merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, maailmanlaajuisista tietokantapalveluista sekä Microsoft Azuresta tekoälysovelluksia kehittävien luottoalustana.

Kohti ammattilaisuutta tähtääville opiskeleville on tietoa ja ymmärrystä testaavien tehtävien ohella tarjolla runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia, joilla kasvattaa osaamistaan askel askeleelta etenevän opastuksen tukemana.

Mikrotutkinto on:

  • kaikille avoin
  • maksuton
  • 10 opintopistettä
  • englanninkielinen
  • toteutettu yhteistyössä korkeakoulujen, Arrow ECS Finlandin, Devisioonan, Digital Workforcen, Elisan, Microsoftin, Reaktorin ja Sovelto Eduhousen kanssa.