Robotic Operating Model Acceleration

Nosta automaatio-ohjelmasi uudelle tasolle ja tuota jatkuvaa arvoa

Robotic Operating Model Acceleration (ROMA)

Digital Workforce Robotic Operating Model Acceleration (ROMA) on kiihdytysohjelma, joka rakentaa perustan menestyksekkäälle automaatioratkaisulle. Se soveltuu organisaatioille, jotka ovat aloittamassa älykkään automaation taivaltaan tai ovat jumiutuneet tuloksettomaan vaiheeseen. ROMA luo perustan ja antaa käyttöön suuren mittakaavanautomaatioratkaisun johtamismallit, osaamiset ja kyvykkyydet, joilla voidaan hoitaa päivittäistä tekemistä talon sisällä, partnerin kanssa tai hybridiratkaisuna. ROMA auttaa sinua saavuttamaan älykkäälle automaatiolle asetetut tavoitteet.

Seitsemän menestystekijää

ROMA pitää sisällään mm. vision, strategian ja ohjaamisen, mutta auttaa myös valitsemaan oikeat teknologiat sekä määrittämään roolit ja vastuut. ROMA sisältää seitsemän menestystekijää, joiden kautta luodaan älykkään automaation ratkaisulla arvoa.

 

Ohjelman päätteeksi saat todennettuja tuloksia automaatiosta, omistat vankan automaatioalustan tuki- ja hallintaprosesseineen sekä pitävän pipelinen älykkään automaation kohteista. Nämä elementit ovat olennaisia varmistamaan, että älykkäällä automaatiolla tuotetaan kestävää arvoa.

temple

Tunnistatko näitä haasteita?

Automaatio-ohjelman kehitys on stopannut: 

Rakenteiden ja omistajuuden puuttuessa prosesseja automatisoidaan ad hoc-tyylillä, mikä aiheuttaa ongelmia toiminnan laajentamisessa

Aktiviteetteja käynnistetään ja joitakin tuloksia syntyy, mutta yhteys liiketoimintaan jää heikoksi:

Johto epäröi lisäinvestointeja automaatioon, koska vaikutuksista liiketoimintaan ei ole tuloksia

Roolit ja vastuut eivät heijastu monitoimittajaympäristön yhteistyöhön (IT,  Business,  3. osapuoli)

Sisäisen osaamiskeskuksen, liiketoimintayksiköiden ja 3. Osapuolen välillä on epäselvyyttä, kuka päättää mistäkin. Tämä venyttää aikatauluja, hidastaa tuloksia ja luo epävakaita automaatioita, koska parhaita käytäntöjä ei noudateta

Automaatiokohteiden tunnistaminen on heikompaa kuin verrokeilla: 

Automaatiopotentiaalia löytyy muutamista tukifunktioista, mutta ei liiketoiminnan ydinprosesseista.

Lupauksemme sinulle

01

Parannamme nopeutta ja laatua tuomalla mallit käytäntöön

02

Perinpohjainen analyysi nykytilanteesta ja parhaiden oppien käyttöönotto

03

Senioriosaajamme, jotka hallitsevat useat älykkään automaation teknologiat ja käytännön sovellukset eri toimialoilta, auttavat sinut menestymään