Maksymalne wykorzystania zalet RPA

  • Efektywniejsza automatyzacja

  • Maksymalne wykorzystania zalet RPA

  • Zwiększona wartość biznesowa

Efektywniejsza
automatyzacja

DWRoboShore-logo-RGB-nega@2x

Zwiększona
wartość biznesowa

USŁUGA NR 1 W ROBOTYCE

Roboshore to usługa RPA nowej generacji. Dostarcza roboty w akcji, zapewniając szybki i bezproblemowy dostęp do cyfrowych pracowników.

Roboshore uwalnia czas twojego zespołu i pozwala mu skupić się na podstawowej działalności biznesowej firmy i pomaga zapewnić konkurencyjność, dostarczając wysokowydajne, oparte na wielu technologiach rozwiązania automatyzacji z chmury, wspierane przez proaktywne utrzymanie procesów 24/7, które poprawia ogólną jakość automatyzacji.

Automatyzacja stała się powszechna w wielu organizacjach. Jednocześnie, wiele firm boryka się z takimi problemami, jak: nieużywane licencje, nieefektywnie działające boty, obawa przed uzależnieniem się od dostawcy technologii lub brak możliwości skalowania w zależności od potrzeb. Tutaj może pomóc Roboshore.

rshore1

Czy te wątpliwości brzmią dla ciebie znajomo:

W obecnym modelu licencjonowania tymczasowe zwiększenie wolumenu nie jest wydajne!

A jeśli moje zapotrzebowanie wzrośnie, czy zastosowane rozwiązanie nadal będzie skuteczne?

Jak mogę uzyskać wgląd w całkowity koszt mojego RPA?

Jak mogę poprawić jakość automatyzacji – niezależnie od tego, czy przeprowadzamy ją sami czy rozwiązanie jest wdrażane przez partnera zewnętrznego?

Jak mogę zagwarantować działanie 24/7, aby uniknąć obecnych ograniczeń w użytkowaniu, szczególnie w zakresie bardziej krytycznych procesów biznesowych?

Jak mogę ocenić inne technologie automatyzacji lub zmienić zastosowanie obecnej w taki sposób, by minimalizować koszty i ryzyko?

Jestem wystawiony na ryzyko ciągłości biznesowej – bez obecności kluczowego pracownika automatyzacja nie działa!

Roboshore to nowa usługa biznesowa, oferowana przez Digital Workforce, wiodącego dostawcę inteligentnych usług z zakresu automatyzacji.

Jedna cena za jeden proces. Na podstawie zużycia. Brak zobowiązań długoterminowych.

Roboshore jest wyceniany za minutę produkcji dla standardowej produkcji. Cena zależy od priorytetu danego procesu (standardowy, priorytetowy lub krytyczny). Nie musisz się już martwić nieużywanymi lub niedostatecznie wykorzystywanymi licencjami: już teraz możesz zacząć maksymalizować korzyści płynące z inteligentnej automatyzacji.

Usługa IT składa się z następujących elementów:

Multitechnologiczna platforma, umożliwiająca wdrożenie RPA. Dostarczamy usługę RPA z naszej chmury Robot as a Service, aby obsługiwać procesy w sposób spełniający twoje wymagania biznesowe.

Utrzymanie procesu jest świadczone zgodnie z indywidualną umową, dotyczącą poziomu usług (SLA) dla wszystkich zautomatyzowanych procesów dodanych do usługi. W przypadku awarii lub zakończenia procesu nasz zespół otrzymuje alert i przystępuje do rozwiązania problemu. Dzięki naszej usłudze „Run Management” monitorujemy wszystkie twoje procesy 24/7.

Zapewniamy czyste i zdrowe środowisko produkcyjne RPA, zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi. Wszystkie procesy dodane do usługi przechodzą przez naszą procedurę akceptacji jakości, co daje zapewnienie, że twoje rozwiązanie jest możliwe do utrzymania i sprawnie działa w produkcji.

Przejrzystość i kontrola nad wydajnością procesów, orkiestracja i umowy SLA. Masz dostęp do wszystkich narzędzi monitorowania wydajności procesu za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego. Ponadto, możesz modyfikować priorytety transakcyjne różnych procesów.

Składamy ci następującą obietnicę biznesową:
Przejrzystość w zamówieniach

Jedna cena za usługę obejmuje wszystkie koszty. Nie ma żadnych ukrytych opłat! Żadnych przykrych niespodzianek finansowych podczas obsługi lub utrzymania rozwiązania.

Kontrola w każdej jednostce biznesowej

Masz pełną kontrolę nad swoimi procesami i kosztami; cena zależy od wybranego przez ciebie priorytetu dla danego procesu.

Elastyczność finansowa

Nie musisz deklarować ilości swojego zapotrzebowania. Dzięki Roboshore możesz skalować w górę i w dół w zależności od potrzeb. Jeśli Twój proces trwa tylko osiem godzin miesięcznie, płacisz tylko za ten czas i nic więcej. Możesz łatwo dostosować zużycie w oparciu o zmiany sezonowe, szczyty popytu lub zmieniającą się sytuację twojej firmy.

Bezpieczeństwo w IT

Organizacja jest zgodna ze strukturą i procesami normy ISO / IEC 20001: 2011. Potrafimy dowieść zapewnionego bezpieczeństwa informacji: platforma jest z powodzeniem używana przez organizacje o surowych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym przez szpitale, urzędy miast i banki. Ścisła zgodność z umowami SLA.

Ready to talk?