Build

DaaS -
Document as a service

Automatyzacja o poziom wyżej

Usługa inteligentnego przetwarzania dokumentów

Document as a Service (DaaS) to usługa inteligentnego przetwarzania dokumentów (IPD), która przekształca nieustrukturyzowaną treść w użyteczne informacje i przekazuje je robotom cyfrowym w celu przetworzenia.

Dostarczanie robotom RPA danych z wiadomości e-mail, plików PDF, obrazów lub innych dowolnych plików otwiera nowe możliwości kompleksowej automatyzacji procesów dla zadań o znaczeniu krytycznym dla biznesu. Internetowy interfejs użytkownika zapewnia możliwość weryfikacji i korekty na bieżąco. Powiązane analizy generują nowe dane szkoleniowe dla nieustannie uczących się modeli AI.

Konwencjonalne RPA może przynieść znaczne rezultaty we wczesnej fazie automatyzacji poprzez automatyzację prostych, opartych na regułach, manualnych lub dużych wolumenowo zadań. Jednak krytyczne procesy biznesowe zwykle składają się z wielu powiązanych zadań, z których niektóre są złożone i zawierają nieustrukturyzowane dane. Zazwyczaj są one obsługiwane ręcznie przez konsultantów centrum obsługi. Tutaj może pomóc inteligentne przetwarzanie dokumentów (IPD).

Czy dostrzegasz te problemy w swoich działaniach RPA?

Twój poziom automatyzacji jest za niski (poniżej 40%)
Twój zakres automatyki jest zbyt wąski
Zbyt dużo zadań obsługiwanych i przetwarzanych jest manualnie
Roboty nie mogą przetworzyć twoich danych (pdf-y, obrazy, e-maile, itp.)
Automatyka kompleksowa czy fragmentaryczna
Chmura ai jest pomocna, ale wydaje się za droga i skomplikowana
Twoje przypadki biznesowe w zakresie automatyki są niejasne - lub ubogie
Problemy z aktualizacjami software’u rpa

DaaS w skrócie

 • USŁUGA W CHMURZE „POD KLUCZ”

  która łączy RPA i AI w celu zwiększenia poziomu automatyzacji poprzez rozszerzenie procesów RaaS o aplikacje, w których dane są nieustrukturyzowane.

 • INTERNETOWY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

  zapewnia możliwość weryfikacji, korygowania i analizowania. Przetworzone dokumenty z poziomem tajności poniżej wstępnie zdefiniowanego progu są oznaczane i kierowane do weryfikacji przez człowieka.

 • DOKŁADNOŚĆ ROZPOZNAWANIA DANYCH

  rośnie wraz z wielkością produkcji, aby napędzać stale rosnący wskaźnik automatyzacji. Prowadzi to do zmniejszonej liczby dokumentów przeznaczonych do ręcznej obsługi. Ręczna obsługa dokumentów automatycznie generuje nowe dane szkoleniowe, umożliwiając modelom AI aktywne uczenie się.

 • ROZWIĄZANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

  jest dostępne na różnych poziomach usług. Dzięki gwarantowanym zobowiązaniom, wynikającym z SLA klienci zyskują szybkie rozwiązanie swoich problemów.

 • DAAS STOSUJE ZABEZPIECZENIA NA POZIOMIE KORPORACYJNYM

Typowe przypadki użycia

Obsługa faktur zakupowych

Automatyzacja zamówień sprzedaży

Automatyzacja zapytań ofertowych

Utrzymanie danych źródłowych

Strukturyzacja sprawozdawczości obszarowej

Ponowne przypisywanie napływu wiadomości

DaaS zawiera wstępnie skonfigurowane moduły wykorzystywane w najczęstszych przypadkach, w tym do obsługi faktur, zamówień sprzedaży i zapytań ofertowych, które są zazwyczaj dość jednorodne. Moduły te gwarantują szybki start, dzięki czemu oszczędzasz koszty w porównaniu z jednorazowymi projektami AI.

Oprócz tych typowych przypadków DaaS można zastosować do dalszej obsługi nieustrukturyzowanych danych danego klienta.

Chcesz porozmawiać?