Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

Outsmart Services

#1 Solid plattform for automatisering av forretningsprosesser og styrte tjenester

Managed Services

Outsmart ligger
i hjertet av arbeidsflyten

og pumper informasjon ut i virksomheten for å bistå både mennesker og digitale medarbeidere.

Bedre automatisering og synlighet i sanntid

business process management

Økt og betydelig forretningsverdi

Maksimert bruk av Low-code automatiseringsfunksjoner (BPM, RPA, IDP).

Outsmart gjør automatisering til en sentral del av forretningsstrategien.

Vi tilbyr konkurransedyktige, multiteknologiske løsninger for automatisering av forretningsprosesser fra skyen, som er tilgjengelige døgnet rundt, med støtte fra proaktivt vedlikehold for å øke den generelle kvaliteten på automatiseringen.

Å jobbe i tradisjonelle funksjonelle siloer er en ineffektiv måte å forbedre kritiske prosesser som går gjennom ulike funksjoner på. Business Process Management (BPM) bidrar til å løse denne utfordringen ved å gi full kontroll og innsyn i komplekse, langvarige prosesser og prosedyrer. BPM organiserer menneske- og systemfunksjoner som tidligere var frakoblet på tvers av virksomheten, i sømløse arbeidsflyter. Det er nettopp dette Outsmart er utviklet for!

Samtidig har mange virksomheter investert i RPA og står nå overfor utfordringer som unntakshåndtering, ubrukte lisenser, avhengighet av bestemte teknologileverandører, roboter med dårlig ytelse eller problemer med skalering. Outsmarts kommersielle innovasjon kan bidra til å løse disse utfordringene.

cloud-sync

Døgnåpen skytjeneste:

Pumper ut data sømløst og støtter både mennesker og digitale medarbeidere.

set01

Mer åpenhet og bedre samarbeid med BPM

Med Outsmart går du fra frakoblede oppgaver til sømløse arbeidsflyter.

Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

fra Digital Workforce er en ledende multiteknologisk plattform og tjeneste for automatisering av forretningsprosesser.

Betal etter verdi, basert på forbruk. Ingen langsiktige forpliktelser.

Tjenesten består av følgende elementer:

is-001
ia01

Produksjonskapasitet

En multiteknologisk plattform med mulighet til å implementere lavkodet automatisering (RPA, IDP, BPM). Vi leverer den BPM-, RPA- og AI-kapasiteten du trenger fra skytjenesten vår for å kjøre prosesser i henhold til virksomhetens krav.

M01

Prosessvedlikehold

Vedlikehold leveres i henhold til en tilpasset servicenivåavtale (SLA) for alle automatiserte prosesser som legges til i tjenesten. Hvis en prosess mislykkes eller avbrytes, blir teamet vårt varslet og løser problemet. Vi overvåker alle prosessene dine døgnet rundt via Run Management-tjenesten (kjøringsstyring).

wi04

Kvalitetsstyring

Vi sørger for at produksjonsmiljøet er pålitelig og av høy kvalitet, i tråd med beste praksis i bransjen. Alle prosesser som legges til i tjenesten, går gjennom vår kvalitetsgodkjenningsprosedyre for å sikre at løsningen kan vedlikeholdes og fungerer problemfritt i produksjon.

i08

Styring

Synliggjøring og styring av prosessytelse, orkestrering og prosess-SLA-er. Få tilgang til alle verktøy for overvåking av prosessytelse via et brukervennlig grensesnitt.

Tjenestenivåer og priser

Få fleksibiliteten du trenger for å sette opp og administrere en plattform for automatisering av forretningsprosesser.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Go

En inngangstjeneste for å komme i gang med Business Automation.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Scale

Managed Service Business Automation for styrte tjenester for interne behov.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Enterprise

En nøkkelferdig løsning for automatisering av offshorevirksomhet .

Kjenner du igjen disse problemene?

is01

Manglende åpenhet

Er det begrenset innsyn for kunder og/eller internt i ende-til-ende-prosesser ?

is02

Håndtering av ad hoc-forespørsler

Er det utfordrende og tidkrevende å håndtere ad hoc-forespørsler (som ekstra revisjon eller RPA-unntak)?

is03

Utfordringer knyttet til standardisering

Er det høy variabilitet og mange ikke-standardiserte prosesser der det er vanskelig å sikre at arbeidet utføres i riktig rekkefølge?

is04

Manglende synlighet

Hvordan få en pålitelig oversikt over flaskehalsene i interne prosesser på tvers av verdistrømmen?

is05

Utfordringer knyttet til etterlevelse

Utilstrekkelig tilsyn, manglende struktur og lite åpenhet fører til problemer med etterlevelse, og grunnlaget for beslutningene fremgår ikke av revisjonssporet.

is06

Fragmenterte forbedringer

Er fragmenterte og ufullstendige forbedringstiltak en utfordring?

is07

En stadig jakt på bedre automatisering

Hvordan kan jeg forbedre kvaliteten på automatiseringsløsningen – enten den er bygd opp internt eller av en partner?

is08

Sikring av kontinuitet i driften

Hvordan kan jeg garantere døgnkontinuerlig drift og arbeid uten tilgangsbegrensninger, særlig når det gjelder forretningskritiske prosesser ?

Vårt løfte til deg:
wi01
Hastighet

Med Outsmart garanterer vi at gjennomløpstidene for virksomhetens ende-til-ende-prosesser vil bli fullstendig forandret, noe som vil gjøre det lettere for deg å oppnå bedre resultater i kjernevirksomheten.

wi03
Synlighet og kontroll fra ende til ende

Når du skal håndtere kritiske tverrfunksjonelle prosesser, er ikke tradisjonelle, silobaserte arbeidsmetoder de beste. BPM løser dette problemet ved å gi full kontroll over og innsyn i komplekse, langvarige prosesser og driftsreiser, og ved å samordne tidligere frakoblede menneskelige eller systemaktiviteter på tvers av virksomheten til sømløse arbeidsflyter.

wi02
Målbar innvirkning på virksomheten

Vi er opptatt av å være tydelige på hvordan våre løsninger og metoder kan forbedre arbeidsflyten og skape merverdi i kundens spesifikke kontekst. Gjennom vår kommersielle innovasjon tar vi på oss noe av lisensieringsrisikoen på vegne av kunden og gjør det mulig for deg å isolere forretningscaset til den spesifikke løsningen .

wi04
Kvalitet

Med Outsmart-funksjonene og kontroll over ende-til-ende-prosessene vil KPI-ene dine bli bedre, samtidig som vi sikrer et fullstendig revisjonsspor og etterlevelse av regelverket.

wi05
Fleksibelt kostnadsbilde

Du trenger ikke å binde deg til et bestemt kapasitetsnivå. Med Outsmart kan du skalere opp og ned etter behov. Du betaler kun for den faktiske bruken. Du kan enkelt justere kapasiteten ut fra sesongvariasjoner, etterspørselstopper eller endringer i virksomhetens situasjon.

wi06
Åpenhet i anskaffelser

Én tjenestepris inkluderer alt: ingen skjulte kostnader! Ingen ubehagelige økonomiske overraskelser ved drift eller vedlikehold av løsningen. Kjøp hele ende-til-ende-prosessen med pris per bruk / betaling per transaksjon og en SLA-basert driftskontinuitetsmodell, og løs komplekse utfordringer uten å måtte kjøpe inn flere ulike teknologier hver for seg.