Intelligente Automasjonsløsninger I
Bank

Digital workforce har hjulpet banker med å automatisere over 300 prosesser

Digital Workforce har jobbet med innovative organisasjoner innen banksektoren for å automatisere prosesser som resulterer i betydelige besparelser, forbedret kundeopplevelse og gitt konkurransefortrinn. Banker brukte tidlig robotisert prosessautomasjon og institusjonaliserer for øyeblikket bruken av robotikk ved hjelp av Digital Workforce som leverandør. Dette involverer å bruke robotikk fra skyen og implementering av avanserte støtte- og vedlikeholdsmodeller for å muliggjøre verdiskaping fra robotikk i industriell skala. Banker forsøker også å utvide omfanget av automatisering gjennom orkestrering av RPA og kunstig intelligens (AI).

Webinar

How to realize significant benefits with Intelligent automation
– Case OP Financial Group

Case study
Toyota-TFS-GREY_FS1

Improving adaptivity in a fast-changing industry

Toyota Financial Services Norway (TFSN), a leading provider of car loan and lease services, implements Robotic Process Automation to increase agility and become more adaptive in a fast-changing industry.

Heatmap for Banking processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Risk & Compliance Life insurance Operations Contact Center Sales & loan process
KYC &. AML From rule based to learning AI Setting up a life saving from web Account statements Classifying customer messages by utilizing AI Making changes to a loan pay back schedule
Real time analytics with RPA Early withdrawal Serving death estate Enhancing after sales processes Online loan application
MIFID II and contract update & archiving Closing a Pension Savings account Blocking a card Updating customer address Mortgage loan prehandling
LOG data for audit trail Make a monthly saving to a Pensiion Savings account Family onboarding Customer transfers between branch offices Pre handling of fast credit applications
Sanction Screening Month end recurring accruals Closing an account Real time analytics with RPA
Support GDPR compliance with RPA Real time analytics with RPA CSAS feedback loop

Prosesseksempler

risk-and-compliance

Risiko og regelstyring

Dette feltet har stort potensial for anvendelse av robotikk og intelligent automatisering.

Les mer

Automatisering kan brukes for å forbedre nøyaktighet, øke stikkprøvefrekvens, og gi ansatte mulighet for å fokusere på ikke-rutinepregede arbeidsoppgaver som analyse av eksepsjonelle og viktige tilfeller.

De mest verdifulle automatiseringene levert på dette området inkluderer: kjenn din kunde (KYC), anti-hvitvasking (AML), screening; henvendelser fra myndigheter; overvåking av betalingstransaksjoner; revisjonssporet; og samsvar med regelverk.

sales-processes

Salgsprosesser

Salgsprosessen i filialer og  spesielt på mobile enheter er et prioritert mål for anvendelse av robotikk som et verktøy.

Les mer

Digital workforce jobber med banker for å distribuere roboter som kan muliggjøre en raskere respons på kundeforespørsler; behandle lånsøknader, eller fullføre forbehandling av lånesøknader; og levere raske kredittsøknader.

Våre vellykkede robotiseringsverktøy inkluderer lånesertifikater, overtrekkvarsler, omlegging av betalingsplaner og oppgjørsprosedyrer ved månedsavslutning.

automate

Bankvirksomhet

Bruken av robotikk starter ofte med å effektivisere oprasjonelle oppgaver som resulterer i en sterkere og mer effektiv bakenforliggende prosess.

Les mer

Et bredt utvalg av alternativer er tilgjengelig fra levering av saldooppgaver for en eiendom til å administrere familieonboarding.

Vellykket håndtering av kundeoverføringer mellom filialer; oppdatering av adresser; avslutning av kontoer; sende varsler til bankbokseiere, blokkere kontoer; levere passord og sikkerhetskoder, har alle blitt automatisert for økt effektivitet. Rpa kan også håndtere tilbakemeldinger fra kunder og data fra kundeundersøkelser for videre behandling av relevant interessenter i banken.

contact-center

Kontaktsenter

Robotikk i kombinasjon og forsterket med ai kan brukes til å endre måten servicesenteret håndterer kundeforespørsler.

Les mer

I en situasjon der mengden e-poster eller andre skriftlige kontakter er stor, kan du sikre en raskere respons til en kunde ved å klassifisere innkommende kundemeldinger ved å bruke ai-verktøy og automatisere de mest vanlige oppgavene. Denne metoden sikrer prioritering av de viktige og presserende henvendelsene for å forbedre kundetilfredshet.

financial-administration

Finansforvaltning og økonomistyring

Robotikk kan muliggjøre raskere og mer effektive prosesser innen bankens økonomiadministrasjon.

Les mer

Eksempler på prosesser som kan håndteres av RPA inkluderer validering av kunders masterdata; sørge for fullstendighet og nøyaktighet ved overføringer mellom reskontroer og hovedbok; klargjøring, godkjenning og postering av gjentakende transaksjoner; klargjøring av støttedokumentasjon og rapporter ved månedsavslutninger; omvurdering av eiendeler og gjeld basert på intern revisjon; avstemming av kontoer etter oppgjør ved månedsavslutninger; analyse av saldo på slutten av måneden basert på forhåndsdefinerte kriterier; klargjøring av månedlige ledelsesrapporter, analyse i sanntid; automatisert arkivering; og indirekte eller direkte automasjon av skattetransaksjoner er alle prosesser som administrert av RPA.

mutual-funds

Aksjefond og livsforsikring

Robotikk kan brukes for å forbedre fondstransaksjoner fra kundeportal til bakenforliggende system.

Les mer

Dette inkluderer registrering og omvurdering av fondsregnskap så vel som generering av årlige kunderapporter.

I livsforsikring brukes robotisert automasjon til å sette opp en sparekonto fra en kundeportal til bakenforliggende applikasjoner, håndtere tidlige uttak eller avslutning av en pensjonskonto, administrering av månedlige spareplaner for pensjonssparing og sikre løpende avsetninger på slutten av måneden.