Intelligente automatiseringsløsninger

Digital Workforce leverer intelligente prosessautomatiseringsløsninger til en rekke bransjer. Ved å identifisere bransjespesifikke flaskehalser, utfordringer og behov kan vi proaktivt tilby intelligente løsninger til våre kunder.

Bransjer:

manufacturing-

Produksjon og logistikk

Selskaper med en automatiseringsstrategi finner potensial for økt effektivitet enten de flytter materiale eller produserer det. RPA kan hjelpe organisasjonen din med å fokusere på kjernekompetanse samtidig som man reduserer kostnader og forbedre punktlighet, nøyaktighet og fleksibilitet.

public-sect-

Offentlig sektor

Å forbedre tjenester for å levere med økt kvalitet og sikkerhet med eksisterende personell og budsjettnivåer er en vanlig utfordring i offentlige sektor. Digitale medarbeidere er en fleksibel og effektiv løsning på problemet!

banking1-

Bank

Digital Workforce har jobbet med innovative organisasjoner innen banksektoren for å automatisere prosesser som resulterer i betydelige besparelser, forbedret kundeopplevelse og gitt konkurransefortrinn.

insurance-

Forsikring

Siden starten har Digital Workforce fokusert på å levere gode resultater til forsikringsselskaper - forbedret kundeopplevelse, kortere svartider, betydelige besparelser og økt konkurransefordel.

social-health-

Helse og sosialhjelp

Det er et stort potensial for både automatisering av administrative og kliniske prosesser innen  helse- og sosialhjelpstjenesten. Hovedgrunnen til at våre kunder investerer i prosessautomasjon er å gi ansatte tid til mer meningsfylt og verdiskapende arbeid, øke pasientsikkerhet og forbedre kvalitet.

services-

Tjenester

Virksomheter i alle sektorer tar i bruk intelligent prosessautomasjon som del av deres digitale transformasjon.

Funksjoner:

it-

IT

RPA er et enklere alternativ til klassiske integrasjoner, fordi det ikke kreves API utvikling eller oppdateringer av eldre systemer.

finance-accounting-

Finans og regnskap

Robotisert prosessautomasjon er beregnet å ha et automatiseringspotensial på 44 % innen finans- og økonomienheter ved å redusere manuelle og repetitive oppgaver.

hr-payroll-

HR og lønn

Å gi repetitive, manuelle HR-oppgaver til en robot gjør at HR ledere og ansatte kan fokusere på mer strategisk arbeid, øke medarbeidertilfredshet og ha verdifull interaksjon med medarbeidere.

customer-service-

Kundeservice

Selskaper på tvers av bransjer tar i bruk intelligent prosessautomasjon som en del av deres digitale strategi, for å bli mer effektive, styrke kundeservice, sikre konkurransefortrinn og øke inntekter.