Digitale medarbeidere

Robotisert prosessautomasjon

Robotisert prosessautomasjon (RPA) er en teknologi som bruker forhåndsdefinert forretningslogikk, etablerte regler og strukturerte data for å automatisere forretningsprosesser. Programvareroboter bygget på RPA kan fange opp og tolke applikasjoner for behandling av en transaksjon, manipulering av data, utløsning av responser og kommunikasjon med andre digitale systemer. Robotisert prosessautomasjon er den ideelle teknologien for mye arbeidsintensivt kunnskapsarbeid. Det håndterer repetitive og regelbaserte store oppgaver spesielt godt.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Når skal man bruke RPA?

RPA er  perfekt tilpasset for oppgaver som arbeid i forretningsapplikasjoner, mating av informasjon til flere systemer og oppgaver som involverer mye dataintensivt arbeid som utføres gjentatte ganger. I transformative situasjoner, som integrasjon, sammenslåinger eller outsourcing, kan en stor del av arbeidet raskt og økonomisk erstattes ved å bruke RPA.

Programvareroboter kan også anvendes med formål om å utsette it-investeringer eller redusere kostnader med tradisjonelle integrasjoner. Ved integrering av eldre it-systemer, kan RPA erstatte behovet for tidkrevende og arbeidsintensivt arbeid som kreves for tradisjonell systemintegrasjon for å realisere prosessautomasjon.

RPA kan være en rimeligere, raskere og kvalitetsmessig god løsning på tradisjonelle IT utfordringer. RPAs konkurransefordel kommer fra dens lette struktur. Du kan implementere RPA-teknologi uten å endre eksisterende systemer. Høye investering-- og livsløpskostnader knyttet til integrasjoner kan unngås. RPA arbeider som en ansatt ville utført arbeidsoppgaven, og skape en kommunikasjonsbro mellom separate it-applikasjoner.

Endringer kreves ikke for programmene som brukes.

En programvarerobot kan oppfylle de strengeste sikkerhetsstandardene, siden den ikke lagrer noen behandlede data. Den tilordnes de samme brukerrettighetene som ansatte som utfører den samme oppgaven. Endringer kreves ikke for programmene som brukes.

Programvareroboter kan ha samme produktivitetsfordel som klassisk outsourcing, men du  opprettholder kontroll over driften i din organisasjon. Digital workforce-partnere med bransjeledende RPA-teknologiselskaper Blue Prism® og UiPath.

blueprism-logo1-1

RPA-teknologi

Av Blue Prism

Digital workforce leverer Blue Prism programvare fra det industrialiserte robot som en tjeneste-økosystemet ved hjelp av en privat skybasert leverandør og Microsoft Azure. Blue prism® er en pioner og en av de ledende globale programvare leverandørene innen robotisert prosessautomasjion. Fordelen med Blue Prism® programvaren inkluderer skalerbarhet, mulighet for gjenbruk, intutitivt brukergernsesnitt, sikkerhet og sporing, enkelt vedlikehold og innebygd tilgang til kognitive- og AI-tjenester.

uipath-logo1-1

RPA-teknologi

Av UiPath

Digital Workforce leverer UiPath programvare fra det industrialiserte robot som en tjeneste-økosystemet Microsoft Azure. UiPath er det raskest voksende RPA-programvareselskapet i verden. Styrkene til UiPath programvaren inkluderer spesifikke løsninger på frontautomatisering (menneste og robot i samhandling), en gratis prøveversjon og en åpen tilnærming til RPA.