Digitale medarbeidere

Prosessmining

Ved hjelp av avansert prosessanalyse kan vår digitale arbeidsstyrke fastslå flaskehalser, varianser og trender som er til stede i eksisterende prosessgjennomførin/automasjon. Dette er viktig for beslutninger tilknyttet kontinuerlig forbedring, så vel som prosessredesign og optimalisering.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Oppdage ineffektivitet

Prosessanalyseverktøyet vårt automatiserer en potensialanalyse ved å få maskinlæringsalgoritmer til å identifisere prosessene som er mest egnet for automatisering. I stedet for å bruke mye på manuell innsats i å samle inn data og forstå prosessflyten, kan verktøysettet vårt automatisk identfisere utfordringer i arbeidsutførelsen. Verktøysettet kan automatisk opprette prosessdiagrammer og oppsummere prosessdatastatistikk og betydelig redusere tid brukt på å analysere prosesser.

I virkeligheten er grunnleggende elementer for god prosessgjennomføring vanskelig å finne: Hvor lenge ble den kjørt? Hvor mange oppgaver ble håndtert? Hvor mange ulike varianter av prosessen er det?  Hvilke type beslutninger tas under behandling?

Ved å samle inn og analysere data fra virksomhetens prosessgjennomføring blir utfordinger automatisk identifisert og synliggjort. Dette gjør at beslutninger rundt valg av automasjonskandidater og prosessautomasjon kan baseres på reelle fakta i stedet for skjønn og antagelser.