DWF1

Hva er

En digital medarbeider er et automatisert teammedlem trent for å gjennomføre en forretningsprosess som enhver medarbeidere, bare raskere, mer effektivt og uten feil. Alle team vil ha digitale medarbeidere sammen med mennesker i fremtiden.

Forretningsregel

Dynamisk regelmotor

Forprosess

Chatbot
Ta opp bilde
Ocr/icr
Bildeekstrahering
Klassifisering/ml

Kjerneprosess

Robotisert prosessautomasjon
Maskinlæring

Prosessanalyse

Logganalyse

Digitale medarbeidere bidrar til å automatisere hvert trinn i forretningsprosessen og gir intelligent automasjon som inkludert robotisert prosessautomasjon, chatboter, naturlig språkbehandling sammen med andre kognitive teknologier.

Hver digitale medarbeider (robot) kan administrere en eller flere arbeidsprosesser eller oppgaver. I tillegg kan den trenes til å prioritere valgte oppgaver, håndtere unntak og lære gjennom å gjøre. Digitale medarbeidere kan leveres fra skyen eller i din infrastruktur.

Prosessautomasjon av forretningsprosesser gir gevinster

Automasjon av forretningsprosesser gir mange fordeler: raskere digitalisering, fornyelse, økt produktivitet, forbedret kunde- eller innbyggeropplevelse, leveransehastighet (time to market) og feilfrie arbeidsprosesser. Samtidig kan automasjon bidra med innovasjon i eksisterende prosesser. Nye krav som krever automasjon på tvers av ulike teknologier og applikasjoner kan implementeres  sømløst og gi de største fordelene til en lav kostnad.

Digitale medarbeidere revolusjonerer arbeidsplassen. Distribusjonen av en digital arbeidsstyrke er rask og kostnadseffektivt, ingen endringer kreves i eksisterende informasjonssystemer. Transformasjon fremmer en feilfri og stabil arbeidsprosess som reduserer potensialet for menneskelige feil.

Låser opp automatiseringspotensial med ulike teknologier

Digitale medarbeidere realiserer robotisert prosessautomasjon noe som gjør dem i stand til å håndtere kunnskapsarbeidsoppgaver, som er basert på en forhåndsdefinerte forretningsregler. Ved å kombinere digitale medarbeidere med nye funksjonalitet som naturlig språkbehandling, chatboter og andre kunstige intelligensteknologier skapes det digitale medarbeidere som kan automatisere mer komplekse oppgaver og som bygger komeptanse ved læring. Resultatene frigjør enda flere personer fra rutineoppgaver og gjør dem tilgjengelig for strategisk og verdiskapende arbeid med virksomhetens kjerneprosesser.

Våre intelligente digitale medarbeidere kan føle og forstå:

unstructured

Ustrukturerte data

I form av naturlig tekst, bilder, videoer, osv.

structured

Tabelldata

Som finansregnskap, sensorstrømmer, osv.

De kan også konversere med mennesker på naturlige språk.

Vi har bygget disse funksjonene ved å bruke adekvate kunstig intelligens-teknologier som naturlig språkbehandling, datavisjon, dyp læring og maskinlæring og ved å være partner med innovative selskaper som Boost.ai, Blue Prism®, Microsoft og UiPath.