Våre verdier

Vi muliggjør mer meningsfylt arbeid

Vår visjon er å muliggjøre  meningsfylt arbeid for mennesker. Digitale medarbeidere er en utrettelig, feilfri og skalerbar arbeidsstyrke som gjør det mulig for ansatte å fokusere på mer verdifulle oppgaver som ledelse, analyse,  kundeservice, innovasjon og mye mer. Tid spart kan investeres i mer givende arbeid med mer fleksibilitet.

 

Vi tror at gode resultater best oppnås når mennesker og digitale medarbeidere samarbeider, og at kombinasjonen resulterer i økt nøyaktighet og punktlighet samt oppfyllelse av virksomhetens målbilde. Mennesker kan utføre mer verdifulle arbeidsoppgaver og bevege seg vekk fra rutinerelaterte transaksjonsoppgaver – som digitale medarbeidere er bedre på.

manifesto-dwf

Vår organisasjon er avhengig av mennesker og vi opererer med minimalt hierarki. Sammen som et team har vi skissert våre selskapsverdier, som gjenspeiles i alt vi gjør:

 • En lærende praksis

  Vi deler kunnskap, suksess og lærer av feil. Vi er nysgjerrige, prøver nye saker og våger å tre ut av komforsonen.

 • Lidenskap for våre kunders suksess

  Vi brenner for å hjelpe våre kunder med å utvikle seg og sikrer at de tar ut reelle gevinster. Vi søker å forstå våre kunders behov og måler våre kunders tilfredshet med våre tjenester og leveranser.

 • Integritet i alla relasjoner

  Vi holder våre løfter og verdsetter alle menesker omkring oss. Vi tar ansvaret for våre handlinger og våger å utfordre om nødvendig, på en respektfull måte.

 • Vi tar vare på hverandre

  Vi er alltid der for å hjelpe og støtte hverandre. Vi er intressert i andres prestasjoner, utvikling og forsøker å forstå andres saker ut fra deres preferanser og ståsted.