Intelligente Automasjonsløsninger I
Helse og sosialhjelpstjenesten

Bruke kognitiv automatisering i helse og sosialhjelpstjenesten

Det er et stort potensial for både automatisering av administrative og kliniske prosesser innen  helse- og sosialhjelpstjenesten. Hovedgrunnen til at våre kunder investerer i prosessautomasjon er å gi ansatte tid til mer meningsfylt og verdiskapende arbeid, øke pasientsikkerhet og forbedre kvalitet. Digital Eorkforce er den ledende leverandøren av smart automatisering inennfor helse og sosialhjelp i det nordiske markedet, hvor vi har automatisert over 150 prosesser. Vi har et dedikert helseteam som besitter, ekspertise innen medisin, prosesskompetanse, kunnskap innen robotikk og AI.  Digital Workforce har en sertifisering for klinisk prosessautomasjon og behandling av pasientinformasjon.

Automatisering kan håndtere henvisninger, bookinger, laboratorie, radiologi- og patologiresultater eller opprette forespørselsskjemaer. I tillegg er rapportering, kvalitetssikring, hr, finans og it-prosesser målrettet for automatisering. Ehr-endringer så vel som pasient- og populasjonsrisiko og ressursanalyse er godt egnet for RPA.

E-book

Intelligent Automation in Healthcare

5 Client Success Stories of Innovative Healthcare Facilities and Hospitals, who have streamlined their way of working by augmenting their existing human workforce with digital workers.

Download e-book
RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Heatmap for Health and Social Care processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Clinical - Referrals, Bookings Clinical - Lab/Path/Rad data handling Clinical - Intelligent, Care path and other Administrative - HR, IT Administrative - Finance, Logistics Data & Risk analysis reporting, Research
Referrals classification, transferring to the right unit Classification of labpratory/ pathology/ radiology results Intelligent OCR and NLP patient questionnaire handling Substitute employee need estimating and ordering Making service vouchers and commitments for expenditure Data transfer to quality register from EMR
Intelligent referrals classification, transferring to the right doctor Handling the normal results, making the EMR notes, sending the patient an SMS/ e-letterTES Intelligent NLP structurising of prescription data Rota planning automation Social care financial assis-tance application handling Official reporting e.g. waiting times
Structurised referrals handling – decisions on admission to care and urgency Following the arrival of results, transferring to the doctor in charge Care path – questionnaire, lab request form, visit booking, patient information On/ off- boarding automations Sales and purchase invoice checking Risk-/resource analysis on population level
Making bookings for consultations and operations Creating routine lab/radiology request forms Services management when patient is transferred btw home and hospital Log analysis and reporting, misuse identification Delivery order handling Analyzing EMR notes, identifying patients with a specified risk
Checking and handling free consultation times Checking the results handling Transferring patient questionnaire data directly to EMR Data transfers between it- systems Alignment of orders, purchase invoices and deliveries Research data collecting and analysing

Prosesseksempler

social-EHR Notes and Lab results

Håndtere normale labratorie resultater og notat til journalsystem

En robot kan klassifisere testresultater, og hvis de er normale, gjøre et notat i pasientjournalen og sende pasienter en sms eller et e-brev med informasjon.

Les mer

Digital Workforce har f.eks. automatisert resultatprosess for labratorieundersøkelser for seksuelt overførbare sykdommer  for en stor urban nordisk helsetjeneste. 95 % av de automatiserte undersøkelssene viser normale resultater og en lege må manueklt håndtere kun de gjenværende 5 prosentene.

Vi utvikler for øyeblikket flere muligheter for å automatisere håndtering av laboratorie-, patologi- og radiologiresultater. Automatisering av pasientoppfølging er også i prosess med flere kunder. En person med en kronisk sykdom som multippel sklerose (ms), kan få normale labresultater fra regelmessige tester gjennom automatisering og RPA kan bidra med pasientpåminnelser og foreta avtalebooking for helseteamet.

social-automating-thecarepath - public-formprocessing

Automatisere pleieprosessen

Ende til ende-automatisering av helsetjenesten begynner med at en pasient fyller ut deres digitale symptom-spørreskjema.

Les mer

Digitale medarbeidere overfører dataene til journalsystemet, klassifiserer opplysningene, oppretter et personlig tilpasset forespørsel om labratorietime og informerer pasienten.

Etter laboratorietesten klassifiserer roboten resultatene, og hvis de er normale, skriver den inn i  journalsystemet og informerer pasienten. Hvis resultatene er unormale, vil roboten bestille time hos legen og forberede en standardisert resept for pasienten.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Bemanning og personell for hjemmetjenesten

Roboten kan automatisk kalkulere hvor mye ekstra personell dert er behov for og automatisert etterspørre dem fra et vikarbyrå.

Les mer

I Espoo, en by med 300 000 innbyggere, teller roboten vår hvor mange pasienter som pleies, hvor mange medarbeidere som er tilgjengelig og ikke i permisjon eller på ferie, og bestiller nødvendige vikarer fra et vikarbyrå. Denne automatisering har hjulpet ledende sykepleierne i Espoo by hjemmetjensten, og innføres nå i fem serviceområder og sparer mange FTE (heltidsekvivalent) for pasientarbeid.

social-referrals-services-customermasterdata

Håndtering av henvisninger

Robotene kan brukes for direkte og riktige henvisninger til rett klinikk og lege i store helseenheter.

Les mer

AI-basert maskinlæring brukes for å forbedre klassifisering over tid. Når en strukturert henvisning brukes, f.eks. for kataraktkirurgi, kan legens diagnostisering og henvisning, dvs. innleggelse og behandling også automatiseres basert på regler utviklet av leger.

En Digital Workforce-robot henviser nå pasienter til rett lege på et stort universitetssykehus.

A Digital Workforce robot currently directs people to their right clinician in a large university hospital.

social-ERDoctors and rediology reports

Akutt medisin og radiologirapporter

Alvorlige hendelser knyttet til pasientsikkerhet kan bli resultatet når journalsystem ikke omdirigerer radiologirapporter til ansvarlig lege og det mangler sporing av medisinske rapporter.

Les mer

For å forbedre pasientbehandlingen automatiserer robotene våre forsendelse av radiologirapporter for å varsle vakthavende lege og sporer håndtering og  oppfølging av rapporter.

Patologi- og laboratorierapporter har lignende potensial for automatisering.

social-parental-allowance

Søknadshåndtering foreldrepermisjon

Digital Workforce har automatisert søknadshåndtering for foreldrepermisjon. Dette er en ende-til- ende-automasjon av arbeidsprosessen med roboter som fullfører den regelbaserte godkjenningen av foreldrepermisjon.

Les mer

Sosialhjelp prosesser har stort potensial for automatisering, ettersom beslutningstaking primært er regelbasert. AI-basert OCR kan kombineres med RPA for å lese dokumenter, f.eks. sertifikater, sendt som bilder via mobilenheter.