Intelligente Automatiseringsløsninger I
Sundheds- og socialsektoren

Anvendelse af kognitiv automatisering i sundheds- og socialsektoren

Der er et stort potentiale i både administrative og kliniske processer indenfor sundheds- og plejesektoren. Hovedårsagen til at vores kunder investerer i automatisering er at skabe flere timer til meningsfuldt arbejde, øge patientsikkerheden og højne kvaliteten. Digital Workforce er den førende udbyder af smart automatisering i sundheds- og plejesektoren i Norden, hvor vi har automatiseret mere end 150 processer. Vi har et dedikeret sundhedsteam, der inkluderer eksperter i medicin, processtyring, robotics og AI. Digital Workforce har CE-certificering af medicinsk udstyr til klinisk procesautomatisering.

Automatisering kan håndtere henvisninger, aftaler, laboratorier, radiologi- og patologi-resultater, eller skabe anmodningsskemaer. Derudover er rapportering, kvalitetssikring, HR, økonomi, og IT-processer målrettet for automatisering. EPJ-ændringer, såvel som patient- og befolkningsrisiko og ressourceanalyse velegnede til RPA.

E-book

Intelligent Automation in Healthcare

5 Client Success Stories of Innovative Healthcare Facilities and Hospitals, who have streamlined their way of working by augmenting their existing human workforce with digital workers.

Download e-book
RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Heatmap for Health and Social Care processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Clinical - Referrals, Bookings Clinical - Lab/Path/Rad data handling Clinical - Intelligent, Care path and other Administrative - HR, IT Administrative - Finance, Logistics Data & Risk analysis reporting, Research
Referrals classification, transferring to the right unit Classification of labpratory/ pathology/ radiology results Intelligent OCR and NLP patient questionnaire handling Substitute employee need estimating and ordering Making service vouchers and commitments for expenditure Data transfer to quality register from EMR
Intelligent referrals classification, transferring to the right doctor Handling the normal results, making the EMR notes, sending the patient an SMS/ e-letterTES Intelligent NLP structurising of prescription data Rota planning automation Social care financial assis-tance application handling Official reporting e.g. waiting times
Structurised referrals handling – decisions on admission to care and urgency Following the arrival of results, transferring to the doctor in charge Care path – questionnaire, lab request form, visit booking, patient information On/ off- boarding automations Sales and purchase invoice checking Risk-/resource analysis on population level
Making bookings for consultations and operations Creating routine lab/radiology request forms Services management when patient is transferred btw home and hospital Log analysis and reporting, misuse identification Delivery order handling Analyzing EMR notes, identifying patients with a specified risk
Checking and handling free consultation times Checking the results handling Transferring patient questionnaire data directly to EMR Data transfers between it- systems Alignment of orders, purchase invoices and deliveries Research data collecting and analysing

Proceseksempler

social-EHR Notes and Lab results

Håndtering af normale laboratorieresultater og fremstilling af epj-noter

En robot kan klassificere testresultater, og hvis de er normale, lave en epj-note og sende patienter en sms eller en e-besked.

Læs mer

Digital Workforce has e.g. automated the lab results process of sexually transmitted disease tests for a large urban Nordic Health Care Authority. Normal results occur 95 % of the time and due to automation, the doctor now has to handle only the remaining 5 per cent.

We are currently developing several variations to automate handling of laboratory, pathology and radiology results. Automation of  patient follow-up is also in definition with several customers. . A person with a chronic disease like Multiple Sclerosis (MS), can receive normal lab results from regular tests through automation and RPA can assist with patient reminders and make control booking appointments with the healthcare team.

social-automating-thecarepath - public-formprocessing

Automatisering af plejen

Automatisering af en sundhedsplan begynder med en person, der udfylder sit digitale sundhedsskema.

Læs mer

Digitale medarbejdere overfører dataen til epj-systemet, klassificerer den, opretter en tid til en laboratorietest, og underretter patienten.

Efter laboratorietesten klassificerer robotten resultatet, og er det normalt, skriver den en epj -note og informere patienten. Er resultaterne unormale, vil robotten booke en tid til lægen og forhåndsskrive en standardiseret recept til patienten.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Bemanding i hjemmeplejen

Robotten kan automatiske beregne, hvor meget ekstra personale, der er brug for, og eventuelt anmode om dem fra et vikarbureau.

Læs mer

I espoo, en by med mere end 270.000 indbyggere, tæller en robot, hvor mange patienter, der er i pleje, hvor mange ansatte, der er ledige og ikke på orlov eller ferie, og bestiller de nødvendige vikarer fra et vikarbureau. Denne automatisering har hjulpet sygeplejesker i espoos hjemmepleje, startende i et serviceområde, og er lige nu ved at blive udrullet i alle fem serviceområder, hvilket spare adskillige mandetimer, der i stedet bliver brugt på patientarbejde.

social-referrals-services-customermasterdata

Håndtering af henvisninger

Vores robotter bliver brugt til direkte henvisninger til den rigtige klinik og klinikassistent i store sundhedsenheder.

Læs mer

Ai-baseret machine learning bliver brugt til at forbedre klassificering over tid. Når en struktureret henvisning er brugt til fx en kataraktoperation, kan lægens henvisningsbeslutning dvs. Adgang til pleje også blive automatiseret baseret på regler udviklet af klinikassistenter.

En digital workforce-robot leder i øjeblikket patienter til den rette klinikassistent på et stort universitetshospital.

social-ERDoctors and rediology reports

Skadestuelæger og radiologirapporter

Alvorlige patientsikkerhedshændelser skyldes epj-systemer, der ikke omdirigerer radiologirapporter til lægen på arbejde, og sporer håndteringen af rapporter.

Læs mer

For at forbedre patientens resultater automatiserer vores robotter håndteringen af radiologirapporterne for at underrette lægerne på arbejde og spore opfølgningen.

Patologi- og laboratorierapporter har samme potentiale for automatisering.

social-parental-allowance

Håndtering af forældreydelsessansøgninger

Digital workforce har automatiseret håndteringen af forældreydelsessansøgninger.

Læs mer

Det er en automatisering fra start til slut af den sociale pleje med robotter, der færdiggør den regelbaserede godkendelse af forældreydelser.

Sociale ydelser har et stort potentiale for automatisering eftersom beslutningerne hovedsageligt er regelbaserede. Ai-baserede ocr kan kombineres med rpa til at læse dokumenter dvs. Certificater, sent som billeder via mobile enheder.

Nyheder og ressourcer relateret til sundheds- og socialsektoren