INTELLIGENTE AUTOMATISERINGSLØSNINGER

Digital Workforce leverer intelligente automatiseringsløsninger til en bred vifte af industrier og funktioner. Ved at identificere industrispecifikke udfordringer og behov, kan vi proaktivt tilbyde tilpassede løsninger til vores kunder.

INDUSTRI:

01DWF Icon-543@2x

BANKSEKTOREN

Digital Workforce har arbejdet med banebrydende virksomheder i bankindustrien for at automatisere processer, hvilket har resulteret i betydelige besparelser, en forbedret kundeserviceoplevelse, og konkurrencefordele.

01DWF Icon-141@2x

FORSIKRING

Siden starten har Digital Workforce haft fokus på at levere stærke resultater i forsikringsbranchen – forbedret kundeoplevelse, kortere gennemløbstider, markante besparelser, og øgede konkurrencefordele.

01DWF Icon-150@2x

PRODUKTION & LOGISTIK

Virksomheder med en automatiseringsstrategi finder potentiale for effektiviseringer, uanset om de flytter varer eller fremstiller dem. RPA kan hjælpe din virksomhed med at fokusere på kernekompetencer og øge punktlighed, præcision og fleksibilitet.

01DWF Icon-120@2x

DEN OFFENTLIGE SEKTOR

At omdanne tjenester for at yde ekspertise og sikkerhed inden for allerede eksisterende personale- og budgetniveauer er en fælles udfordring for den offentlige sektor, fra kommuner til offentlige myndigheder.

01DWF Icon-34@2x

SERVICESEKTOREN

Virksomheder i alle sektorer tager intelligent automatisering til sig som en del af deres digitale transformeringsstrategi. Formålet er ofte at øge compliance og forbedre kvaliteten, samtidig med at omkostningerne reduceres.

01DWF Icon-552@2x

SUNDHEDS- OG SOCIALSEKTOREN

Der er et stort potentiale i både administrative og kliniske processer indenfor sundheds- og plejesektoren. Hovedårsagen til at vores kunder investerer i automatisering er at skabe flere timer til meningsfuldt arbejde, øge patientsikkerheden og højne kvaliteten.

FUNKTION:

01DWF Icon-37@2x

IT

RPA er et lettere alternativ til integrationer, fordi det ikke kræver IT-integration eller legacy systemopdateringer.

01DWF Icon-387@2x

ØKONOMI OG REGNSKAB

Robotic procesautomatisering vurderes at have et automationspotentiale på 44% i økonomi og regnskab ved at reducere gentagne manuelle opgaver. Brug af AI kan endda yderligere accelerere automatiseringspotentialet.

01DWF Icon-55@2x

HR OG LØNUDBETALING

At give gentagne, manuelle HR-opgaver til en robot gør det muligt for HR at fokusere på mere strategisk arbejde, medarbejdertilfredshed og værdifuld interaktion mellem medarbejdere.

01DWF Icon-153@2x

KUNDESERVICE

Virksomheder på tværs af brancher tager intelligent automatisering i brug som en del af deres digitale udviklingsstrategi.