Buduj

Robotic
Delivery

build-lifecycle

Robotyzacja dostarcza metodologię i najlepsze praktyki dla wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji. Nasi certyfikowani konsultanci pomogą w zdefiniowaniu procesów, automatyzacji, testowaniu, wdrażaniu i produkcji.

Konsultacja

Digital Workforce zatrudnia największą liczbę certyfikowanych konsultantów RPA w północnej Europie z doświadczeniem w ponad 1000 zautomatyzowanych procesów. Nasi konsultanci pracują ramię w ramię z naszym centrum doskonałości, wprowadzając teorię w życie, dostarczając know-how i zasoby. Możemy zapewnić praktyczną pomoc w generowaniu pipeline-u, definiowaniu przykładowego procesu automatyzacji, konfiguracji i rozwoju, a także zapewnianiu najwyższej jakości.

DaaS - Document as a Service

Document as a Service (DaaS) to usługa inteligentnego przetwarzania dokumentów (IPD), która przekształca nieustrukturyzowaną treść w użyteczne informacje i przekazuje je robotom cyfrowym w celu przetworzenia.

Baza Wiedzy

W trakcie swojego istnienia i dzięki doświadczeniom z tysięcy projektów Digital Workforce zgromadziło szeroką wiedzę na temat tego, w jaki sposób należy rozwijać RPA, zarówno z technicznego, jak i metodologicznego punktu widzenia. Wiedza ta została zgromadzona w bazie wiedzy, która zawiera najlepsze praktyki, metodologie, dokumentację, przewodniki i inne istotne materiały.

Baza danych, oprócz treści ogólnej, może również zawierać wszystkie dokumenty właściwe dla klienta,  co czyni ją hubem wiedzy o robotyce. Korzystanie z bazy wiedzy od początku podróży z RPA może skutecznie złagodzić pułapki ukryte w implementacjach nowych technologii.

Repozytorium

Ta dedykowana dla klienta i bezpieczna biblioteka obiektów przechowuje zakwalifikowane obiekty automatyzacji, skąd mogą być udostępnione całej organizacji. Gdy deweloper wdraża nowego pracownika cyfrowego, w procesie generowane są części wielokrotnego użytku lub obiekty automatyki. Repozytorium to narzędzie, które bez wysiłku zbiera i udostępnia te elementy innym deweloperom w organizacji. Gdy nowy obiekt jest przechowywany, sprawdzana jest jego jakość. Poprawia to przejrzystość i jakość całego środowiska robotyki.

DWAcademy-logo-RGB-nega@2x

Akademia Digital Workforce

Przeszkoliliśmy na ekspertów RPA tysiące ludzi z ponad 100 organizacji na całym świecie. Nasze popularne kursy praktyczne, dostępne zarówno online jak i stacjonarnie w klasie, obejmują zarządzanie RPA, analizę, rozwój i role administracyjne. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółowe opisy kursów, proszę odwiedzić stronę internetową naszej Akademii.