IA Cloud Migration

Udana tranzycja IA celem dostosowania się do Twojej strategii chmury

IA Cloud Migration

IA Cloud Migration to program, który wspiera organizacje w przeniesieniu istniejącego portfolio IA na nową platformę w chmurze. Program podchodzi do migracji w sposób systematyczny: zmniejsza czas poświęcany na migrację, wymagania dotyczące niezbędnych zasobów i koszty związane z platformą w okresie przejściowym, powstałe w wyniku posiadania dwóch oddzielnych, działających równolegle platform.

Accelerate your cloud transition

Program zajmuje się migracją istniejącego portfolio IA na platformę chmurową; testowaniem funkcjonalności rozwiązań w nowym środowisku i wprowadzaniem niezbędnych zmian w celu zapewnienia spójnej funkcjonalności.

 

IA Cloud Migration oferuje sposób na przyspieszenie przejścia organizacji do chmury. Zapewnij ciągłość biznesową, szybko przenosząc swoje portfolio IA do chmury. Z programu można korzystać, jeśli przechodzisz z konfiguracji on-prem na platformę chmurową dostawcy usług IA lub na platformę IA, znajdującą się w chmurze, Twojej organizacji.

Czy te kwestie brzmią znajomo?

Twoje uaktualnienia wersji
nie nadążają za najnowszymi uaktualnieniami oprogramowania dostawcy.
Planowanie i wdrażanie aktualizacji wersji
nie jest traktowane priorytetowo, ponieważ fokus skierowany jest głównie na obsługę istniejącej infrastruktury.
Dostawcy usług w chmurze nie tylko pozwalają na outsourcing operacji związanych z infrastrukturą,
ale mogą również korzystać z zalet modelu cenowego pracowników cyfrowych „pay-as-you-go”.
Utknąłeś przy jednej technologii,
ale twoje use cases wymagałyby użycia wielu technologii?
Umowy licencyjne i modele nie pozwalają na prawdziwie skalowalną cyfrową siłę roboczą,
a Ty musisz skupić się na optymalizacji licencji, a nie na zaspokajaniu potrzeb biznesowych?
Wiele programów automatyzacji zaczyna się od jednej technologii, ale wykorzystanie multi-technologicznego środowiska przyniosłoby wyraźne korzyści.
Jednak budowa drugiej równoległej infrastruktury jest niewykonalna.
Obiecujemy Ci:

01

Najlepszą na świecie wiedzę ekspercką w zakresie migracji do chmury w ramach inteligentnej automatyzacji.

02

Elastyczność w mieszaniu i dopasowywaniu różnych technologii – dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb Twojej firmy.

03

Dostęp z pierwszej ręki do najnowszych i najlepszych praktyk, trendów i narzędzi inteligentnej automatyzacji.