Implementation Projects

Nasza usługa Intelligent Automation Implementation pozwala Twojemu zespołowi skoncentrować się na podstawowej działalności firmy.

Implementation Projects

Zarządzamy całym procesem planowania, definiowania, projektowania, rozwoju i wdrażania inteligentnej automatyzacji. Nasi doświadczeni eksperci i metodologie dostarczania rozwiązań mogą być dostosowane do potrzeb Twojej organizacji. Usługa obejmuje każdy punkt kontaktu i każdą platformę: internetową i on-prem, korporacyjną i związaną z obsługą klienta.

Project-based support

Technologie inteligentnej automatyzacji szybko dojrzewają, a zbudowanie potencjału automatyzacji w firmie może zająć dużo czasu i wysiłku. Digital Workforce zapewnia szybki dostęp do ekspertów i sprawnie reaguje na żądania biznesowe. Jednocześnie oferowane wsparcie projektowe stanowi platformę do nauki i definiowania wymagań co do umiejętności i kompetencji w przyszłości.

Czy te kwestie brzmią znajomo?

Dostarczanie automatyzacji nie jest podstawową działalnością Twojej firmy,
ale potencjalne korzyści płynące z inteligentnej automatyzacji są oczywiste?
Zmienny popyt ze strony biznesu
na dostarczaną automatyzację?
Zwiększanie i zmniejszanie możliwości dostarczania automatyzacji
nie jest łatwe przy kompleksowych projektach?
Spełnienie żądania biznesowego wymaga
najpierw wdrożenia nowych technologii lub nowych kombinacji tych istniejących?
Przejście do automatyzacji procesów o znaczeniu krytycznym dla biznesu wymaga działań wspierających,
aby skrócić czas uzyskania wartości?
Obiecujemy Ci:

01

Solidną, skalowalną automatyzację, która zapewnia wartość, jakiej oczekuje Twoja firma.

02

Dostawę na czas i w ramach budżetu, przejrzystość i kontrolę nad harmonogramem i kosztami.

03

Wiedzę specjalistyczną we wszystkich dyscyplinach potrzebnych do realizacji projektu.