Maturity Audit

Kluczowe wyzwania i priorytety

Organizacje, bez względu na wielkość i rodzaj prowadzonej działalności, stoją w obliczu większej dynamiki zmian w biznesie, rynku i branży. Presja na dostarczanie wyników rośnie wykładniczo. Jako lider wiesz, że musisz prześcignąć konkurencję.

Usługa Maturity Audit, stworzona i rozwinięta z biegiem czasu, jest oceną podróży, którą podjąłeś, bez względu na to, w którym punkcie tej drogi do dojrzałości jest teraz Twoja firma.

01

Czym jest Maturity Audit?

To idealne rozwiązanie, jeśli szukasz szczegółowego audytu, który zapewni wgląd w bieżący stan Twojego modelu operacyjnego automatyzacji aż do poziomu umożliwiającego audyt. Nacisk kładziony jest na ocenę wszystkich kluczowych fundamentów i filarów, wymaganych do wdrożenia i zarządzania cyfrową siłą roboczą w całym przedsiębiorstwie.

Kluczowym celem jest pomoc w zidentyfikowaniu wszelkich luk w zakresie dojrzałości w Twoim modelu potencjału automatyzacji oraz przedstawienie zaleceń dotyczących budowania wydajnego i skalowalnego potencjału inteligentnej automatyzacji z wykorzystaniem najlepszych praktyk branżowych.

02

Na czym polega Maturity Audit?

Usługa Maturity Audit oferowana przez Digital Workforce jest skutecznym i wydajnym sposobem na zrozumienie przez klientów ich potencjału automatyzacji i poprawienie niezawodności, skalowalności, wydajności przy jednoczesnym zrozumieniu bezpieczeństwa infrastruktury.

 

Doświadczony starszy doradca porozmawia z Tobą i pozna lepiej Twoją drogę ku transformacji, aktualne umiejętności, wiedzę, adaptację kulturową i strategię organizacyjną w zakresie wykorzystania automatyzacji oraz porozmawia o istocie przestrzegania najlepszych praktyk branżowych. Wszystko zostanie zawarte w raporcie z Maturity Audit, który wykorzystasz do swoich strategicznych planów.

03

Kto powinien być zaangażowany w Maturity Audit?

Podczas przeprowadzania Maturity Audit postaramy się zrozumieć, co musimy zrobić, aby pomóc Ci odnieść sukces. Wierzymy, że organizacje, bez względu na to, czy są nowymi, czy istniejącymi użytkownikami, będą bardzo zainteresowane naszymi usługami doradczymi.

Zalecamy, aby głównym kontaktem podczas tej sesji był Twój Head of Automation, Automation Lead lub Automation Manager. Dzięki omówieniu Twoich potrzeb, pragnień, problemów i obaw nasi eksperci zrobią przegląd strategii i ocenią możliwości wdrożenia programu. Dodatkowymi uczestnikami rozmów powinni być Twój kierownik projektu, główni programiści, analitycy i architekci techniczni, aby w razie potrzeb odpowiedzieli na pytania techniczne.

04

Co zyskam dzięki Maturity Audit?

Maturity Audit to wyjątkowa, wnikliwa usługa dla organizacji, które chcą być bardziej zaangażowane w rozpoczęcie lub skalowanie programu transformacji cyfrowej. Na podstawie otrzymywanych informacji zwrotnych wiemy, że te organizacje chciałyby zyskać pomoc w pracy nad ich inicjatywami w zakresie automatyzacji. Maturity Audit pomaga uzyskać lepszą wartość z technologii, ze szczegółowym wglądem w to, w jaki sposób wspiera ona nauczanie, uczenie się, zabezpieczenia i wiele więcej.

Poprzez analizę wyników audytu, przedstawiamy drogę dojrzałości, określając punkty styku i atrybuty, które są najsilniejszymi obszarami i obszarami do poprawy oraz dając wgląd w ryzyka w Twoim modelu.

05

Czy Digital Workforce może mi pomóc w wynikach audytu?

Organizacje, które bezpośrednio skorzystały z naszej usługi Maturity Audit i towarzyszących jej usług doradczych, osiągnęły dobrze zarządzaną i dobrze utrzymaną zdolność do wspierania ich przyszłej pracy z wykorzystaniem inteligentnej automatyzacji.

Zapisz się na Maturity Audit!

Cscan-results