Healthcheck

Innowacyjne podejście do transformacji cyfrowej

Wypracowaliśmy strategiczne podejście, które maksymalizuje korzyści, takie jak zwiększona wydajność, niższe koszty oraz szczęśliwsi pracownicy lub klienci.

Wsparty naszą wiedzą i doświadczeniem zbudujesz zdolność, która dzięki usłudze HealthCheck zmaksymalizuje swój pełny potencjał, zgodny z dojrzałym i sprawdzonym podejściem do walidacji wszystkich aspektów programu automatyzacji, obejmującego strategię, proces, ludzi i technologię.

01

Czym jest HealthCheck?

Nasza usługa HealthCheck to wyjątkowa, wnikliwa usługa dla organizacji, które chcą być bardziej zaangażowane w rozpoczęcie lub skalowanie programu transformacji cyfrowej. Na podstawie otrzymywanych informacji zwrotnych wiemy, że te organizacje chciałyby zyskać pomoc w pracy nad ich inicjatywami w zakresie automatyzacji. HealthCheck pomaga uzyskać lepszą wartość z technologii, ze szczegółowym wglądem w to, w jaki sposób wspierane są nauczanie, uczenie się, bezpieczeństwo i wiele więcej.

02

Na czym polegaHeathCheck?

Doświadczony starszy doradca porozmawia z Tobą i pozna lepiej Twoją drogę ku transformacji, aktualne umiejętności, wiedzę, adaptację kulturową i strategię organizacyjną w zakresie wykorzystania automatyzacji oraz porozmawia o istocie przestrzegania najlepszych praktyk branżowych. Wszystko zostanie zawarte w raporcie z HealthCheck, który wykorzystasz do swoich strategicznych planów.

03

Kto powinien być zaangażowany w HealthCheck?

Podczas HealthCheck będziemy starać się zrozumieć, co musimy zrobić, aby pomóc Twojej organizacji odnieść sukces. Wierzymy, że organizacje, bez względu na to, czy są nowymi czy już istniejącymi użytkownikami, będą bardzo zainteresowane naszymi usługami doradczymi.

Zalecamy, aby głównym kontaktem w czasie tej sesji był Twój Head of Automation, Automation Lead lub Automation Manager. Dzięki omówieniu Twoich potrzeb, pragnień, problemów i obaw nasi eksperci dokonają przeglądu strategii i ocenią możliwości wdrożenia programu. Dodatkowymi uczestnikami rozmów powinni być Twój kierownik projektu, główni programiści, analitycy i architekci techniczni, aby w razie potrzeb odpowiedzieli na pytania techniczne.

technical questions.

04

Co zyskam dzięki HealthCheck?

Na podstawie HealthCheck zostanie wygenerowany raport, określający, jak przebiega Twoja podróż ku automatyzacji w odniesieniu do ustalonego kryterium kluczowych punktów, co pozwoli naszemu doradcy przeanalizować Twoje możliwości i podać wyniki. Główne obszary przeglądu pomogą zilustrować, w jaki sposób platforma automatyzacji została zaadoptowana z kluczowymi fundamentami, które umożliwiają przedsiebiorstwu osiągnięcie pełnego potencjału.

05

Czy Digital Workforce może mi pomóc w wynikach audytu?

Organizacje, które bezpośrednio skorzystały z naszej usługi Healthcheck i towarzyszących jej usług doradczych, osiągnęły dobrze zarządzaną i dobrze utrzymaną zdolność do wspierania ich przyszłej pracy z wykorzystaniem inteligentnej automatyzacji.

Zapisz się na Heathcheck!

Cscan-results