Capability Scan

Przestań zastanawiać się, na czym stoisz ze swoimi możliwościami automatyzacji!

Dowiedz się tego teraz dzięki naszemu Capability Scan

Skan rozpozna Twoją aktualną dojrzałość pod względem automatyzacji i zanalizuje obszary pod kątem dalszego rozwoju

Poznaj lepiej swoje możliwości

Przy nacisku odgórnym, aby zmaksymalizować adopcję, zwrot z inwestycji i skalowalność automatyzacji, klientom może brakować wiedzy na temat sprawdzonych umiejętności i dostępnych zasobów eksperckich. Te umiejętności i zasoby zapewniają sukces pierwszych projektów automatyzacji, a w dalszej kolejności dzięki zbudowanej możliwości - przejście na wyższy poziom dojrzałości.

Jeśli chcesz zrozumieć te luki, naszą odpowiedzią jest Capability Scan!

01

Co to jest Capability Scan?

Nasze podejście konsultacyjne zaczyna się od przeglądu/skanowania. Następnie przedstawiamy wyniki i wstępne rekomendacje opisujące, w jaki sposób Digital Workforce może doradzić w zakresie wdrażania programu automatyzacji.

Celem skanowania jest zdefiniowanie możliwości automatyzacji i przedstawienie Ci ścieżki współpracy, dzięki której możemy zaoferować Ci odpowiednie wsparcie i doradztwo w tworzeniu skalowalnego programu automatyzacji, który spełni Twoje strategiczne cele i będzie zgodny z Twoją misją.

02

W jaki sposób skan zostanie przeprowadzony?

Skan jest zgodny z dojrzałym i sprawdzonym podejściem do walidacji wszystkich aspektów struktury automatyzacji. W celu wykonania skanu przeprowadzimy wirtualne spotkanie, trwające od 1 do 2 godzin, aby zrozumieć poziom dojrzałości w tworzeniu funkcji automatyzacji w Twoim przedsiębiorstwie. Skan będzie obejmował kilka punktów dyskusji i wiele różnych pytań, umożliwiających naszym ekspertom ocenę Twojego potencjału do wdrożenia automatyzacji.

03

Kto powinien być zaangażowany?

W Digital Workforce naszym głównym celem jest pomoc nowym i istniejącym organizacjom nie tylko w rozwiązywaniu problemów, ale także w budowaniu rzeczywistego potencjału automatyzacji przedsiębiorstwa przy użyciu naszego dojrzałego programu ramowego. Pomoże to efektywnie skalować, aby sprostać potrzebom i celom biznesowym.

Zalecamy, aby główną osobą kontaktową podczas tej sesji był Dyrektor ds. Automatyzacji, Automation Lead lub Manager ds. Automatyzacji. Umożliwi to naszym ekspertom przegląd strategii i realizacji programu, przy jednoczesnym omawianiu Twoich potrzeb, pragnień, problemów i obaw. Dodatkowymi uczestnikami powinni być Project Manager oraz główny programista i architekci, którzy pomogą odpowiedzieć na pytania techniczne.

04

Co będę miał z przeprowadzonego skanu?

Na podstawie skanu zostanie wygenerowany raport końcowy, określający Twoją podróż do automatyzacji w odniesieniu do zestawu kluczowych punktów. Dzięki temu doradca może przeanalizować Twoje możliwości i wytyczyć ścieżkę współpracy. Główne obszary przeglądu pomogą zilustrować, w jaki sposób można zaadoptować platformę automatyzacji z kluczowymi fundamentami, aby w pełni wykorzystać zdolności przedsiębiorstwa.

05

Czy Digital Workforce wesprze mnie po uzyskaniu wyników skanu?

Pomagamy w gromadzeniu niezbędnych informacji, abyśmy mogli zaproponować niezbędne usługi, wspierające Cię w pomyślnym skalowaniu Twojej podróży do automatyzacji. Idealnym rozwiązaniem jest zatrudnienie zespołu Subject Matter Experts w celu podniesienia umiejętności Twojego zespołu, mentorowania ich i wspierania we wdrażaniu automatyzacji procesów. Do ekspertów tych należą zaufani doradcy, starsi konsultanci, starsi programiści, konsultanci ds. inteligentnej automatyzacji i architekci platform korporacyjnych.

Capability Scan jest idealny, jeśli potrzebujesz profesjonalnego wglądu w swoje obecne możliwości automatyzacji.

Cscan-results