Digital Workforce Norway

Stadig flere kommuner blir kunder av Digital Workforce i Norge

Digital Workforce har den siste tiden inngått avtale med flere norske kommuner for å levere prosessautomasjon ved hjelp av RPA, dette inkluderer Asker- og Lillestrøm kommune samt IKT Agder og deres kommunale eiere. Det er spennende å se at norske kommuner er innovatører med å ta i bruk Robotic Process Automation i motsetning til sine nordiske søsterorganisasjoner.

Norske kommuner opplever i stor grad økende arbeidsmengde i kombinasjon med svak eller ingen budsjettvekst. Konsekvensen er at kommunens ressurser ikke alltid strekker til for å sikre en kvalitetsmessig god tjenesteproduksjon. Kommune- og regionreformen betyr for de aktuelle kommunene at i utgangspunktet begrensede ressurser nå må tilby flere tjenester enn tidligere og at mer arbeid må utføres med færre ansatte. For å lykkes med å løse denne utfordringen er digitalisering et viktig virkemiddel for mange kommunale virksomheter. Ved hjelp av RPA (Robotic Process Automation) kan mange av de manuelle rutinepregede og tidkrevende arbeidsoppgavene overtas av en digital medarbeider slik at de ansatte kan bruke mer av sin tid på meningsfulle og verdiskapende oppgaver.

Digital Workforce har bistått mange offentlige virksomheter i Norge og norden med å automatisere arbeidsprosesser ved bruk av teknologier som RPA og kunstig intelligens. Vi inngikk i løpet av 2019 avtaler med Asker- og Lillestrøm kommune, samt IKT Agder og deres eierkommuner.

Bruker RPA for å betjene innbyggere og ansatte på en bedre måte

Etter sammenslåing med to andre kommuner fra 01.01.2020 ble Asker kommune den sjette største kommunen i Norge.

Digital Workforce avtale med Asker kommune omfatter tjenester som RPA prosessautomasjon, opplæring, support og vedlikehold samt rådgivningstjenester. Første del av prosjektet startet i november 2019 med fokus på datamigrasjon. Ved hjelp av RPA skal Asker kommune flytte data fra tidligere systemer som kommunene har benyttet til et nytt system i den nye kommunen.  Bruk av RPA til denne oppgaven medfører at det frigjøres tid for ansatte i en hektisk overgangsperiodeperiode.

Etter av sammenslåingen er gjennomført i 2020 vil Asker kommune identifisere potensiale for prosessautomasjon i egen organisasjon ved bruk av Digital Workforce sin metodikk. Kommunen vil etablere sitt RPA Center of Excellence (CoE) slik  at kommunen over tid blir uavhengig av Digital Workforce som leverandør av konsulenttjenester. I løpet av dette prosjektet ønsker kommunen å implementere automasjoner som vil bistå dem til å betjene innbyggere på en bedre måte og frigi verdifull tid hos de ansatte som kan benyttes til mer verdiskapende arbeid.  

Lillestrøm Kommune og IKT Agder implementerer RPA i arbeidshverdagen

Etter sammenslåing fra og med 01.01.2020 endrer Skedsmo-, Fet og Sørum kommune navn til Lillestrøm kommune og blir en av de største kommunene i Norge. Lillestrøm kommune har valgt Digital Workforce som sin RPA partner og har med automasjon av prosesser mål om å etablere bedre tjenester og bruke sine ressurser mer effektivt. RPA tjenestene blir tilgjengeliggjort gjennom Digital Workforce Robot as a Service (RaaS) skyplattform, via Microsoft Azure.

IKT Agder er Digital Workforce sitt tredje nye kommunale partnerskap i 2019. Digital Workforce avtale med IKT Agder innebære leveranser av digitale medarbeidere og tjenester som inkluderer både RPA prosessautomasjon, opplæring, support, vedlikehold og rådgivningstjenester. IKT Agder er første og største interkommunale IKT-driftsselskap med leveranse til både kommuner og fylkeskommuner). IKT Agder er ansvarlig for å tilby IKT-tjenester til forskjellige kommuner og RPA vil være et viktig verktøy for dem i å effektivisere eksisterende prosesser og øke graden av automatisering av arbeidsprosesser.

Digital Workforce bistår alle nye kommuner til å bli selvstendige RPA organisasjoner.

Digital Workforce er den ledende RPA leverandøren i de nordiske landene, både i privat og offentlig sektor. Siden 2015 har Digital Workforce hjulpet over 200 kunder med å automatisere over 4000 arbeidsprosesser.

Tilleggsinformasjon:

Odd-Henrik Hansen, Country Manager
odd.henrik.hansen@digitalworkforce.com
+47 97714195