I løpet av denne 3–6 ukers konsultasjonen dykker vi dypt ned i dine smertepunkter og kritiske forretningsprosesser og avdekker prosessutfordringene dine i detalj. Deretter analysere vi potensialet i ulike automatiseringsteknologier og hvordan vi kan påvirke KPI-ene dine. Sluttresultatet er en rapport og en beskrivelse av en overordnet løsning som skisserer muligheter for å forbedre viktige KPI-er.

is-001

Skreddersydde løsninger for dine unike behov

Vi i Digital Workforce erkjenner at alle virksomheter har unike behov og utfordringer. Det kan høres komplisert ut å få en helhetlig oversikt over og omprogrammere forretningsprosessene, men det er det ikke. Vi veileder deg gjennom hele prosessen, fra avdekking og validering av muligheter til betydning for KPI-er, implementering og vedlikehold av løsningen.

ia02

Løpende støtte:

Vi sørger for ytelse og utvikling av de implementerte løsningene.

si01

Utforming av strategi:

Et dypdykk for å forstå den bredere effekten på virksomhetens måltall.

si02

Skreddersydd implementering:

Utforming og lansering av løsninger som oppfyller dine spesifikke krav.

Vår unike tilnærming til å skape merverdi

En metode for å skape verdi ved å automatisere prosesser.

I Digital Workforce tror vi på en helhetlig, kundesentrisk tilnærming til automatisering. Vi har utviklet en unik, vertikal verdivurderingsmetode som fokuserer på viktige verdistrømmer og kundereiser på tvers av virksomhetens ulike funksjoner. Ved å forstå kundereisen og kontaktpunktene på tvers av avdelinger – for eksempel salg, backoffice samt risiko- og kredittvurdering, sikrer vi at automatiseringstjenestene våre passer sømløst inn i den operative arbeidsflyten.

Outsmart_logo_white_RGB

Outsmart Discovery methodology

Hvordan kan vi hjelpe deg med å omprogrammere forretningsprosessene dine?

is04
si03

Kartlegging av organisasjon og strategi

Vi begynner med å forstå dere som virksomhet – hvor er smertepunktene deres og hva står på den strategiske agendaen?

si04

Forståelse av prosesser og utvelgelse av muligheter

Deretter holder vi målrettede workshops for å forstå de viktigste prosessene og flaskehalsene i dem.

i08

Nøkkelindikatorer for prestasjoner og definisjon av prosessens målstatus

Etter workshopen tegner vi opp vi målbildet – og indikatorene dere ønsker å forbedre.

si06

Utforming av en løsning

Deretter samarbeider vi om å utforme løsningen (og finne teknologiene som trengs) for å nå målet.

si05

Presentasjon og veikart

Til syvende og sist handler alt om tall: Vi hjelper deg med å lage et forslag til et forretningsutviklingsprosjekt og et veikart for å nå målet ditt.