Intelligent Document Processing (IDP)

Automatiser prosessene dine på en helt ny måte med vår intelligente dokumenthåndteringsløsning, som forvandler ustrukturerte data til nyttig innsikt.

Revolusjoner forretningsprosessene med intelligent dokumenthåndtering

I en gjennomdigitalisert tid kan det være utfordrende å behandle de enorme mengdene dokumenter. Her er intelligent dokumenthåndtering (Intelligent Document Processing, IDP) et utmerket verktøy. IDP bruker avansert teknologi som kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML) til å automatisere utvinning og forståelse av informasjon fra dokumenter og omdanne ustrukturert innhold til strukturert, brukbar informasjon.

Intelligent dokumenthåndtering (IDP) mater Business Process Management (BPM)-løsningen din og prosessautomasjonsroboter med viktig informasjon fra ulike kilder som e-post, PDF-filer, bilder og annet. Intelligent dokumenthåndtering åpner nye muligheter for gjennomgående automatisering av viktige forretningsprosesser.

Det nettbaserte grensesnittet vårt forenkler menneskelig gjennomgang og korrigering, mens de tilhørende analysene gir nye treningsdata for kontinuerlig opplæring av KI-modeller.

Tradisjonell RPA kan gi betydelige resultater ved å automatisere enkle, regelbaserte, manuelle oppgaver eller oppgaver med stort volum. Kritiske forretningsprosesser består imidlertid ofte av komplekse, sammenhengende oppgaver med ustrukturert informasjon. Disse oppgavene utføres vanligvis manuelt av medarbeiderne i servicesenteret, og det er her vår intelligente dokumenthåndtering kan gi revolusjonerende resultater.

cloud-001

KI-assistert datauttrekk

Bruk kunstig intelligens og maskinlæring til å forvandle ustrukturerte data fra e-post, PDF-filer og bilder til nyttig innsikt.

bpm-001

Menneskeassistert kontroll

Et nettleserbasert grensesnitt lar deg sjekke dataene og se analysene av KI-modellene.

Kjenner du igjen disse automatiseringsutfordringene?

 • idp1

  Automatiseringsgraden er for lav (under 40 prosent).

 • idp2

  Automatiseringsområdet er for smalt.

 • idp3

  For mye arbeid overlates til manuell håndtering og bearbeiding.

 • idp4

  Roboter kan ikke behandle dataene dine (PDF-filer, bilder, e-post osv.).

 • idp5

  Kompleks eller fragmentert automatisering.

 • idp6

  Kunstig intelligens kan hjelpe, men virker for dyrt og vanskelig.

 • idp7

  Forretningsgrunnlaget for automatisering er uklart eller svakt.

 • idp8

  Problemer med RPA-programvareoppdateringer.

Presentasjon av Digital Workforces intelligente dokumenthåndtering:

Vår nøkkelferdige tjeneste kombinerer IDP, BPM og RPA for å øke automatiseringsgraden ved å bruke Outsmart-prosesser også til applikasjoner som inneholder ustrukturerte data.

Gjennom det nettleserbaserte grensesnittet vårt kan medarbeiderne kontrollere, korrigere feil der det er nødvendig og overvåke analysere . Behandlede dokumenter som faller under en forhåndsdefinert konfidensgrense, flagges for menneskelig gjennomgang.

Nøyaktigheten i datagjenkjenningen vil øke i takt med at produksjonsvolumet øker og automatiseringsgraden blir stadig høyere. Dette vil redusere antallet dokumenter som må behandles manuelt, og skape en god sirkel. All manuell behandling genererer automatisk nye treningsdata for KI-modeller med aktiv læring.

Vi tilbyr en løsning med en rekke servicenivåer og en garantert SLA-forpliktelse for å sikre at problemer løses raskt. Tjenesten inkluderer sikkerhet på bedriftsnivå.

Blant de daglige bruksområdene for IDP er

 • is07

  Behandling av innkjøpsfakturaer

 • s004

  Automatisering av salgsordrer

 • is02

  Sertifiseringsdokumenter for leverandører

 • is08

  Automatisering av anbudskonkurranser

 • a03

  Vedlikehold av stamdata

 • i07

  Strukturering av feltrapportering

 • im03

  Koordinering av meldingsflyt

IDP-løsningen vår inneholder forhåndskonfigurerte moduler for de vanligste bruksområdene, noe som sikrer rask oppstart og sparer kostnader sammenlignet med enkeltstående KI-prosjekter. I tillegg til disse typiske bruksområdene kan IDP også brukes til annen kundespesifikk behandling av ustrukturerte data.