Value Discovery Workshops

Poznaj wartość biznesową inteligentnej automatyzacji

Value Discovery Workshops

Nasze warsztaty Value Discovery Workshops pomagają kierownictwu firmy w zrozumieniu wartości biznesowej inteligentnej automatyzacji, zarówno z perspektywy strategicznej, jak i operacyjnej. Nasze warsztaty mogą być dostosowane do konkretnych ról w firmie, takich jak CTO i CDO. Warsztaty są prowadzone przez naszych starszych specjalistów automatyzacji, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie strategiczne i operacyjne.

IA Impact Workshop

Dowiedz się, dlaczego IA jest czynnikiem strategicznym w tworzeniu wspólnej platformy do prowadzenia dalszych dyskusji na temat wartości biznesowej IA. IA Impact Workshop jest odpowiedni, jeśli zastanawiasz się, czym jest inteligentna automatyzacja; jak ważna będzie dla dalszego rozwoju Twojej organizacji; lub jeśli chcesz rozpocząć konstruktywną dyskusję z zespołem zarządzającym na temat potencjalnego wpływu IA.

IA Strategy Alignment

Odkryj strategiczny wpływ IA na Twój biznes i dowiedz się, jakie obszary zapewnią najlepsze strategiczne dopasowanie do obranej ścieżki rozwoju. Strategy Alignment jest dobrym rozwiązaniem, jeśli zastanawiasz się, jak IA wpłynie na Twoją organizację i jej strategię. Ponadto, jest przydatna, jeśli chcesz zrozumieć, w jaki sposób IA może wpłynąć na Twój łańcuch wartości oraz kiedy chcesz skalować automatyzację, zaczynając od jednej funkcji, a kończąc na globalnych możliwościach.

IA Potential Assessment

Poznaj podejście IA do biznesowej automatyzacji i zidentyfikuj najlepsze inicjatywy, zapewniające wartość biznesową. Polecamy naszą usługę Quick Start, jeśli chcesz zwiększyć świadomość automatyzacji w swojej organizacji oraz zidentyfikować i uruchomić pilotażowy program automatyzacji, który demonstruje wartość biznesową IA. IA Potential Assessment jest również przydatne, gdy chcesz od strony praktycznej zrozumieć najlepszy sposób identyfikacji procesów kandydujących do IA.

IA-Enabled Process Transformation

Dowiedz się, jak re-definiować proces biznesowy za pomocą IA i poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia transformacji. Skorzystaj z usługi AI-enabled Process Automation, jeśli chcesz zrozumieć rolę, jaką IA może odgrywać w transformacji procesów lub jeśli masz złożone procesy biznesowe, w których poziom gotowości do automatyzacji jest niski i chcesz zobaczyć, jak IA może to zmienić.