Digital Workforce øker finansieringen med EUR 3 millioner for kognitive løsninger og internasjonal utvidelse

[Helsinki 14.9.2018] Digital Workforce, Nordens raskest voksende selskap innen intelligent automasjon med 175 ansatte, kunngjør at de henter inn ny kapital på EUR 3 millioner fra eksisterende investorer. Finansieringen vil brukes til videreutvikling av selskapets skytjeneste-plattform for digitale medarbeidere og gjøre kognitive teknologier lettere tilgjengelig og muliggjøre internasjonal utvidelse.

Siden oppstart har Digital Workforce transformert forretningsprosesser med hjelp av digitale medarbeider, drevet av Robotic Process Automation. Selskapet har automatisert over 800 prosesser og demonstrert at det er massiv avkastning i automasjoner av regelbaserte kunnskapsoppgaver i store organisasjoner på tvers av næringskategorier. Ved bruk av maskinlæring og annen kunstig intelligensteknologi kan organisasjoner automatisere enda mer komplekse oppgaver, også ved å kunne behandle ustrukturerte data, for eksempel tale, bilder, tekst og sensor data som datakilde.

«Kognitive teknologier vil få stor innvirkning på forretningsprosessene, både for å øke effektiviteten og for å generere noe helt nytt. Målet vårt er å utvide vår innovative, fleksible og kostnadseffektive skytjeneste for å dekke utvalgte kognitive teknologier. Ved å gjøre intelligente og lærende digitale arbeidere lett tilgjengelige, kan våre kunder raskt dra nytte av disse banebrytende teknologiene i tillegg til RPA» sier Heikki Länsisyrjä, en av grunnleggerne av Digital Workforce.

«Vi har finansiert Digital Workforce fra begynnelsen og er glade for å fortsette investeringen. Selskapet vokser veldig raskt og har det største antallet sertifiserte intelligente automatiseringsspesialister i Nord-Europa. De er et dyktig team med en praktisk tilnærming til kognitive teknologier i et raskt voksende marked» sier Timo Ahopelto fra Lifeline Ventures.

Digital Workforce opererer nå i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Med investeringen undersøker selskapet også vekstmuligheter i nye potensielle markeder.

Investorene i runden er Capman Growth Fund sammen med tidligere engel-investorer Leena Niemistö og Lifeline Ventures.