Digitale medarbeidere

Bilde- og talegjenkjenning

Våre digitale medarbeidere kan forstå og behandle data tilknyttet bilder eller videoer ved å bruke – image recognition funksjoner. Ved å benytte - image recognition funksjoner kan robotene våre hente ut meningsfull informasjon som er skjult i bilder eller videoer.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Teknologi for datatolkning og klassifisering

Vår programvare inkluderer optisk tegngjenkjenning (OCR) for skannede dokumenter som henter ut nyttig informasjon og klassifiserer data, som data fra fakturaer. Medisinske diagnoser kan stilles basert på tolkning av røntgenbilder, Andre objekter av interesser kan tolkes - personer eller biler for eksempel – som kan spores av overvåkingskameraer. Utstyrsinspeksjon er mulig ved å bruke bildeforbedring, forskyvningskorrigering, uvanlig mønstergjenkjenning, kamerakalibrering, videostabilisering og automatisk bilskiltgjenkjenning (alpr).

Teknologi for datatolkning og klassifisering på lavere nivå inkluderer kantdeteksjon, funksjonsekstrahering, bildesegmentering, objektdeteksjon, forekomstdeteksjon og semantisk segmentering, kort sagt kan roboter identifiserer objektkonturer ned til pikselnivå og hente ut de mest vesentlige funksjonene tidligere lært av den digitale arbeideren for behandling.