IA Cloud Migration

Vellykket overførsel af IA tilpasset cloudstrategien

IA Cloud Migration

IA Cloud Migration er et program, som understøtter organisationers overførsel af en eksisterende IA-portefølje til en ny cloudbaseret platform. Programmet håndterer migrationen systematisk for at reducere den tid, der bruges på migration, ressourcerne til udførelsen og de platformrelaterede omkostninger i overgangsperioden ved at have to parallelle platforme. 

Accelerate your cloud transition

Programmet håndterer migration af en eksisterende IA-portefølje til en cloudbaseret platform, tester løsningernes funktionalitet i det nye miljø og implementerer nødvendige ændringer for at sikre en ensartet funktionalitet.

 

IA Cloud Migration er en metode til at fremskynde overgangen til cloudbaserede løsninger i virksomheden. Opnå forretningsmæssig kontinuitet med hurtig migration af IA-porteføljen til clouden. Programmet kan anvendes, hvis du overfører fra en lokal konfiguration til en IA-leverandørs cloudplatform eller til din egen virksomheds cloudbaserede platform.

Genkender du disse udfordringer?

Dine versionsopgraderinger
følger ikke softwareleverandørens seneste udgivelser.
Planlægning og implementering af versionsopgraderinger
prioriteres ikke, da fokus primært ligger på den eksisterende infrastruktur.
Leverandører af cloudbaserede tjenester gør det muligt både at outsource driften af infrastrukturen og udnytte
fordelene ved prismodeller som ”pay-as-you-go” for digitale medarbejdere.
Du hænger på en teknologi,
men din anvendelse kræver kapacitet til flere teknologier.
Licenskontrakter og modeller giver ikke mulighed for en ægte, skalerbar, digital arbejdsstyrke,
og du bliver nødt til at fokusere på licensoptimering frem for forretningens behov.
Mange automatiseringsprogrammer starter med én teknologi, men udnyttelse af et miljø med flere teknologier har klare fordele.
Men det er ikke muligt at gennemføre en sekundær, parallel infrastruktur.
Vi
lover
dig:

01

Verdens bedste ekspertise i cloudmigrering af intelligent automatisering. 

02

Fleksibilitet ved at mixe og matche forskellige teknologier og tilpasse dem til din forretnings skiftende behov. 

03

Nem adgang til de seneste best practices, trends og værktøjer i intelligent automatisering.