Digital Workforce Tjenester

Rådgivende tjenester for omstilling av virksomheten ved automatisering

IA-AS-1

Advisory Services

IA-AD1

Automation Delivery

IA-MS1

Managed Services

IA-AP1

Automation Programs

Digital Workforce er en pålitelig rådgiver og en av de ledende globale leverandørene av RPA-tjenester og løsninger for intelligent automatisering.

Vi leverer tjenestene som hjelper deg med effektivisering av din virksomhet. Dette uavhengig av om du søker en leverandør av standardiserte og komplette RPA-tjenester for å få levert alle elementer i en intelligent automatiseringsreise, eller om ditt behov er spesialisthjelp innen definerte områder – som vedlikehold og talentstyrking.
Velg blant våre Advisory, Automation Delivery, Managed Services, og Automation Programs

og realiser raskere din reisee mot en effektiv og automatisert virksomhet.

IA-AD1

Automation
Delivery

Vi sikrer rett  kompetanse, riktig metodeverk og beste praksis for  implementasjon av RPA og intelligent automatisering. Våre sertifiserte rådgivere bidrar med prosessdefinering, automatisering, testing, utrulling og produksjon.
IA-AS-1

Advisory
Services

Vi tilbyr samhandlende arbiedsmøter og opplæring som gjør det enklere for deg å finne den strategiske forretningsverdien som ligger i intelligent automatisering, og hjelper organisasjonen din med å hente ut gevinstpotensialet.
IA-MS1

Managed
Services

Våre skalerbare og fleksible drifts- tjenester, vår skyplattform, vårt vedlikehold og vår fullt outsourcede RPA-tjeneste leveres i hehold til avtalt SLA.
IA-AP1

Automation
Programs

Automatiseringsprogrammer er fullskalaprogrammer designet for å skape rask fremdrift i automatiseringsprosjektet ditt.
Vi tilbyr et komplett utvalg av tjenester, verktøy og kompetanse for RPA og intelligent automatisering, og bistår deg med å etablere en kontinuerlig automasjonslivssyklus basert på intelligent automatisering.

Dette er måten å bygge opp en industrialisert automasjonsløsning på – designe, bygge, drifte og vedlikehold intelligente digitale medarbeidere i stort omfang.