Implementation Projects

Vår tjänst Intelligent Automation Implementation gör att ditt team kan fokusera på kärnverksamheten.

Implementation Projects

Vi hanterar hela processen med att planera, definiera, designa, utveckla och driftsätta Intelligent Automation. Våra erfarna experter och beprövade leveransmetoder kan skräddarsys efter dina organisatoriska förutsättningar. Tjänsten omfattar alla slags kontaktpunkter och plattformar: webben och på plats, företags- och kundorienterade.

Projektbaserat stöd

Den intelligenta automationstekniken mognar snabbt och interna funktioner kan ta tid att bygga upp och kräva energi att underhålla. Att använda projektbaserat stöd ger snabb tillgång till experter och möjliggör smidiga svar på affärsförfrågningar. Samtidigt tillhandahåller stödet en plattform för lärande och för definition av kraven på interna färdigheter och kompetenser i framtiden.

Känner du igen dessa problem?

Är automationsleverans inte ditt företags kärnkompetens,
men de potentiella fördelarna med Intelligent Automation är uppenbara? 
Fluktuerande efterfrågan

i verksamheten på levererad automation?

Svårigheter att skala upp och ner
leveransförmågan med nyckelfärdiga implementeringsprojekt? 
För att uppfylla en affärsförfrågan
krävs först implementering av ny teknik eller nya kombinationer av den befintliga tekniken? 
Övergång till affärskritisk automation
kräver en kraftfull leveranskapacitet för att påskynda time-to-value?
Vi
utlovar:

01

Robust, skalbar automation som levererar det värde ditt företag önskar.

02

Leverans inom tid och budget med transparens och kontroll över tidplan och kostnader.

03

Senior expertis inom alla discipliner som behövs för att leverera projektet.