UiPath_PartnerLogos_Diamond_SMALL_rgb_Rev_288x62@2x

Uipath Robotisert Prosessautomasjon (RPA)

UiPath plattform for robotisert prosessautomasjon (RPA) er en av markedets ledende RPA teknologier. Plattformen byr på et stort utvalg innebygde ressurser som kan tilpasses og deles og og som fungerer med teknologiene dere allerede bruker takket være enkel integrasjon med annen programvare. Plattformen, som har en brukergruppe på 400 000, åpner for vederlagsfri læring, og er optimalisert for hurtig utvikling og rask kapitalavkastning.

UiPath lar dere også dra nytte av AI-kapasiteter (kunstig intelligens) innebygd i plattformen og som er klare til bruk, spesialiserte AI-kapasiteter fra RPA økosystemet eller integrere deres egne AI-kapasiteter med RPA. Med UiPath dra-og-slipp funksjonalitet kan dere bruke AI-kapasiteter  sømløst ved prosessautomasjon for å utvidede RPA-teknologiens egenskaper slik at dere kan lage optimale helhetlige prosessautomasjoner som dekker behovene deres.

UiPath RPA kort fortalt

  • enterprise1

    RPA for skalert bruk.

  • uipath-components

    Inkluderer flere komponenter til bruk ved prosessautomatisering og integrerer kognitive verktøy og teknologier som styrker RPA-ens evne til å automatisere arbeidsprosesser.

  • uipath-collaboration

    Med samhandling og deligskultur i fokus. Med en brukergruppe på 400 000 åpner plattformen for læring, deling og samarbeid.

Våre UiPath-tjenester

Digital Workforce, en offisiell UiPath-partner, har over 60 UiPath-sertifiserte utviklere og spesialiserte konsulenter og rådgivere i sin stab. I Europa er vi en ledende tjenesteyter innen intelligent automatisering (RPA + kunstig intelligens) og vi bruker kognitive teknologier for å skape løsninger for prosessautomasjon for kunder i Europa og USA. Vi er her for å hjelpe dere å nå deres forretningsmessige mål uavhengig av hvor langt dere har kommet på deres RPA reise.

Robotic Process Automation

Få opplæring i UiPath RPA:

Digital Workforce Academy tilbyr en rekke UiPath-kurs både online og offline som er tilpasset forskjellige profesjonsbehov og ferdighetsnivå blant personalet. Velg kurs som starter med basiskunnskap eller få avansert kunnskap gjennom etterutdanning med RPA sertifisering.

Koble sammen flere RPA og/eller AI teknologier i skyen og skap optimale løsninger for dine behov:

Digital Workforce leverer UiPath RPA fra det industrialiserte økosystemet Robot as a Service via Microsoft Azure-cloud. Vi er markedets første og eneste dedikerte leverandør av tjenester innen intelligent prosessautomasjon med ISO/IEC 20000-sertifisert skytjeneste som også kan levere CE-merkede automatiseringsløsninger. Plattformen åpner for utvidelse og sammenkobling med ulike  teknologier som RPA og kunstig intelligens – inkludert de ledende RPA-teknologiene på markedet (Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere) – i samme løsning.

 

Automatiserte gjenopprettelsesmekanismer sikrer robotenes oppetidtid. Du behøver aldri å oppdatere RPA-programvaren. Siste versjon av RPA programvarener alltid tilgjengelig i vår skytjeneste (RaaS). Med tilgjengelighet 24-7-365 er vår Robot as a Service tjeneste alltid klar for å hjelpe dere på en åpen plattform som alltid er klar til bruk.

Nyt fordelene med strategisk automatisering:

Vår Run Management-løsning opprettholder, overvåker og sikrer at alle UiPath-automatiserte prosesser alltid kjører som de skal, etter behov eller døgnet rundt. Vårt vedlikehold av robotene inkluderer hendelser som skyldes ytre påvirkning fra system- eller nettverksfeil og oppdateringer. Garantien på tjenesten vår lar dere fokusere på å gjennomføre strategien deres og gjør det trygt og kostnadseffektivt å benytte automatisering i prosesser som er viktige for bedriften. Run Management forbedrer også automatiseringskvaliteten generelt siden prosesser må gjennom en valideringskontroll før de går i produksjon.

Kom i gang, akseler og skaler din RPA reise med minimal anstrengelse:

Implementer UiPath RPA med vår bruksklare og standardiserte Roboshore. Våre Roboshore tjenester gir dere alle løsningene dere trenger for å lykkes med å ta ombord og operere et robust RPA miljø. Betal for det dere bruker av tjenesten, ikke for kapasitet, og oppskaler og nedskaler fleksibelt etter behov. Man kan betale for bruk av RPA per minutt for raskt å få en positiv gevinstrealisering.

Gjør kostnadene transparente:

Det kan være vanskelig å evaluere de faktiske kostnadene i et RPA-prosjekt. I tillegg til anskaffelsen av PRA-ptrogramvare kommer kostnader til riktig infrastruktur, opplæring av personell for utvikling og drift samt vedlikehold.

Det er enkelt å forutse totale kostnader med vår pålitelige og bruksklare Robot as a Service-tjeneste og Run Management! Våre tjenester er tilgjengelige på forskjellige tjenestenivåer avhengig av bruk og hvilke behov dere har for støtte. Totale kostnader er alltid helt transparente.

Kontakt vår salgsavdeling for å lære mer om prising og hvordan dere effektivt kan nå bedriftens mål med RPA og hvordan våre tjenester er sammenlignet med en lokal løsning.