webinaari-NOR-RPA-2020-10

Webinar: Strategiske mål og raske gevinster realiseres med fremtidens digitale medarbeidere

Webinar dato | 03. november | klokken 0900-1000

Prioriterer du primært rask gevinstrealisering foran realisering av strategiske initativ? Om så, er du ikke alene. Norsk Stål forteller om hvordan de anvender AI til uttak av raske gevinster i kombinasjon med å realisere strategiske mål.

Prosessforbedring og prosessautomasjon med Robotic Process Automation (RPA) er oppgaven til en digitale medarbeider, og blir ofte brukt til å realisere raske gevinster. Digital Workforce har ved bruk av RPA realisert prosessautomasjoner som har gitt raske gevinster. Dette omfatter automasjon av arbeidsprosesser med utspring i akutte behov oppstått gjennom Covid-19 krisen til manuelle oppgaver som tar unødvendig tid fra interne ressurser. Eksempel er godkjenning av reiseregninger og faktura, on-boarding/off-boarding av ansatte og automatisering av innkommende salgsordre.

Fremtidens digitale medarbeidere blir mer intelligente og vi beveger oss fra RPA til intelligent automasjon (IA). Dette øker mulighetsrommet for prosessautomasjon betydelig. Den digitale medarbeider er nå et strategisk verktøy for å realisere strategisk initiativ. Dette gjør digitale medarbeidere intelligente ved anvendelse av kunstig intelligens, og forenkler samhandlingen med dine medarbeidere. Dette inkluderer automatisering av produksjonsplanlegging, prediktivt vedlikehold og automatisert saksbehandling.

Dine digitale medarbeidere vil fortsatt automatisere enkle oppgaver for rask gevinstrealisering, og nå også automatisere komplekse ende-til-ende kjerneprosesser som realiserer strategiske initativ.

Velkommen til webinar 03.11.2020, der Espen Sør-Reime fra Norsk Stål, Odd Henrik Hansen, Mads Laastad og Erik Gaarder fra Digital Workforce presenterer hvordan fremtidens digitale medarbeidere kan hjelpe din virksomhet.

Se opptaket

 

Få innsikt i:

• Det store bilde – digital transformasjon av kjerneprosesser, en ny tilnærming
• Hva er en digital medarbeider og hvordan brukes digitale medarbeidere (RPA) akkurat nå?
• Hvordan kan fremtidens digitale medarbeidere understøtte din digitale transformasjon?
• Norsk Stål: optimalisering av produksjon gjennom IA.
• Hvor raskt kan jeg starte med prosessautomasjon?

 

Foredragsholdere:

Espen Sør-Reime, MSc. logistics og supply chain management, er leder for ERP og digitalisering hos Norsk Stål. Norsk Stål introduserte RPA i kombinasjon med AI i 2019 og har automatisert 12 prosesser som er taktiske og sikrer kortsiktige gevinster samt prosesser som eksekverer på virksomhetens strategiske initativ.

Odd Henrik Hansen er Daglig leder i Digital Workforce Norge og har sin spisskompetanse knyttet til styrings- og operasjonelle modeller for etablering av RPA som en del av virksomhetens digitale strategi. Han har tidligere arbeidet i selskaper som Oracle, Microsoft, Evry og Software Innovation med fokus på å effektivisere virksomheter med digitale virkemidler.

Erik Gaarder er Business Consultant i Digital Workforce med erfaring som leder- og forretningsrådgiver. Han har spesialisert seg på automasjon av virksomhetskritiske prosesser som er forankret i virksomhetsstrategien. Erik kan støtte virksomheter med en metodisk tilnærming som vil forankre en digital reise opp mot virksomhetsstrategi, prioritere veien videre samt å gi råd ift. en operasjonell modell som ivaretar RPA/IA.

Mads Laastad er RPA løsningsarkitekt i Digital Workforce. Mads har jobbet med store RPA prosjekter for offentlige og private virksomheter som prosjektleder og RPA analytiker. Han har i rollene utarbeidet ROS analyser (DPIA) for RPA innføring, planlagt og realisert kompetanseplaner for ansatte og ledere, vært ansvarlig for RPA analyse og RPA prosessautomasjon.