webinaari-rpa-NO4

Webinar: Kan digitale medarbeidere være nøkkelen til suksess i uforutsigbare tider og samtidig være et strategisk virkemiddel for fremtidig suksess?

Dato: 14. mai klokken 0900-1000

 

Ekstraordinære omstendigheter krever at man både har en plan for hvordan man tar virksomheten inn i fremtiden samtidig som man kan realisere raske gevinster underveis. Mange ser på Robotic Process Automation (RPA) som en muliggjører av digital transformasjon, men viste du at den kan også realiserer resultater på 4 uker!

Hvordan kan RPA (digitale medarbeidere) tilføre din virksomhet øyeblikkelig hjelp når man har redusert tilgjengelig arbeidskraft, store endringer i arbeidsoppgaver, og tidspress på sentrale arbeidsoppgaver uten å risikere redusert evne til håndtering av kjerneprosesser.

Velkommen til webinar torsdag 14. mai klokken 09.00, der Odd Henrik Hansen, Mads Laastad og Erik Gaarder presenterer hvordan RPA kan hjelpe din virksomhet i utfordrende situasjoner.

 

Få innsikt i:

• Hvordan brukes RPA akkurat nå? – Corona use cases
• Hvordan kan RPA understøtte din digitale transformasjon for å sikre en robust virksomhet når krisen er over?
• Hvor raskt kan jeg starte med prosessautomasjon?
• Hvordan leverer DWF prosessautomasjon i Corona tider og hva kreves det fra din organisasjon?

 

Se opptaket

 

Foredragsholdere:

Odd Henrik Hansen er Daglig leder i Digital Workforce Norge og har sin spisskompetanse knyttet til styrings- og operasjonelle modeller for etablering av RPA som en del av virksomhetens digitale strategi. Han har tidligere arbeidet i selskaper som Oracle, Microsoft, Evry og Software Innovation med fokus på å effektivisere virksomheter med digitale virkemidler.

Erik Gaarder er Business Consultant i Digital Workforce med erfaring som leder- og forretningsrådgiver. Han har spesialisert seg på automasjon av virksomhetskritiske prosesser som er forankret i virksomhetsstrategien. Erik kan støtte virksomheter med en metodisk tilnærming som vil forankre en RPA reise opp mot virksomhetsstrategi, prioritere veien videre samt å gi råd ift. en operasjonell modell som ivaretar RPA

Mads Laastad, er RPA løsningsarkitekt i Digital Workforce. Mads har jobbet med store RPA prosjekter for offentlige og private virksomheter som prosjektleder og RPA analytiker. Han har i rollene utarbeider ROS analyser (DPIA) for RPA innføring, gjennomføring av kompetanseplaner for ansatte og ledere, vært ansvarlig for RPA analyse og RPA prosessautomasjon.