DWF_Simplifai_Webinar

Webinar: Intelligent Prosessautomasjon, nye muligheter med kunstig intelligens

Webinar dato | 02. March klokken 10.00-11.00

Realiser vesentlige forbedringer i virksomhetens forretningsprosesser med praktisk bruk av AI og RPA prosessautomasjon.

Den nye trenden innen prosessautomasjon omfavnes av begrepet Intelligent Automasjon hvor digitale medarbeidere (RPA) integreres med ny funksjonalitet som maskinlærende tolkningstjenester. Intelligent Automasjon styrker kompetansen til en digitale medarbeidere til å automatisere mer komplekse arbeidsoppgaver og som bygger kompetanse ved maskinlæring. 

Arbeidsprosesser som involverer språkforståelse og tolkning av fritekst kan være utfordrende å automatisere, og oppgaver som er tilknyttet e-postkorrespondanse og håndtering av dokumenter gjøres gjerne manuelt i de fleste virksomheter i dag. Med Emailbot og Documentbot er det mulig å tolke og klassifisere innhold i e-poster og vedlegg. Digitale Medarbeidere kan dermed støtte ansatte i stillingsfunksjoner som kundeservice, saksbehandling og andre roller med manuelle og tidkrevende arbeidsoppgaver.

Automatisering frigjør ansatte fra manuelle rutineoppgaver og gjør dem tilgjengelig for strategisk og verdiskapende arbeid for virksomheten. Intelligent Automasjon gir mulighet for å automatisere flere kjerneprosesser som er av strategisk viktighet for virksomheter. 

Se opptaket

Hvordan kan vi utnytte kunstig intelligens:

  • Kunstig intelligens kan benyttes for å tolke og klassifisere innhold i e-poster og dokumenter
  • Prosessautomasjon kan involvere innkomne e-poster og vedlegg. Data i e-post og/eller i dokumenter kan benyttes i en videre prosessautomasjon med bruk av digital medarbeider (RPA). 
  • Standard grensesnitt mellom Emailbot og Documentbot og digitale medarbeidere (RPA)
  • Kort implementeringstid og lav implementeringskostnad for installasjon og oppsett av standard programvare sett i forhold til et utviklingsprosjekt.
  • Gjenbrukbar maskinlæring som resulterer i høy automasjonsgrad til lav kostnad.
  • Eksempel kan være supportsaker, klagesaker, søknader, skadesaker i forsikring, etc. hvor det er behov for å strukturerer data fra e-poster og dokumenter for så å videresende til en digital medarbeider for videre automasjon. 

 

Foredragsholdere:

Odd Henrik Hansen: er Daglig leder i Digital Workforce Norge og har sin spisskompetanse knyttet til styrings- og operasjonelle modeller for etablering av RPA som en del av virksomhetens digitale strategi. Han har tidligere arbeidet i selskaper som Oracle, Microsoft, Evry og Software Innovation med fokus på å effektivisere virksomheter med digitale virkemidler.

Mads Laastad: er RPA løsningsarkitekt i Digital Workforce. Mads har jobbet med store RPA prosjekter for offentlige og private virksomheter som prosjektleder og RPA analytiker. Han har i rollene utarbeidet ROS analyser (DPIA) for RPA innføring, planlagt og realisert kompetanseplaner for ansatte og ledere, vært ansvarlig for RPA analyse og RPA prosessautomasjon.

Lise Fimreite Simensen: er Senior Business Developer i AI-selskapet Simplifai. Lise jobber med intelligent prosessautomasjon og bistår virksomheter med automatisering av arbeidsprosesser der fritekst og språkforståelse er avgjørende. Simplifai tilbyr blant annet Emailbot og Documentbot for virksomheter som ønsker å bruke AI til å effektivisere sin håndtering av e-poster og dokumenter. Lise har tidligere jobbet for selskaper som Google, Opera Software og Digital Heads.