norge-rpa-webinar

Webinar: Hvordan identifisere gevinstpotensialet for prosessautomasjon ved bruk av RPA og AI?

I dette webinaret tar vi opp hvordan du kan identifisere gevinstpotensialet for prosessautomasjon ved bruk av Robotic Process Automation (RPA) og kunstig intelligens (AI). Vi går også gjennom hvordan en markedsledende virksomhet har nyttiggjort seg kunnskapen og skapt direkte besparelser på bunnlinjen.

De 3 største globale IT megatrender i 2020 (RPA, AI og Cloud) understøtter behovet for økt fokus på «Intelligent Process Automation» eller IA (RPA+AI). Vi ser en eksponentiell økning i forretningsverdien når ansatte og digitale medarbeidere øker sitt samarbeid, og når kapasiteten til den digitale medarbeider (RPA) øker gjennom samhandling med kunstig intelligens. Webinaret retter seg mot privat- og offentlig sektor. Vi gir innsikt i hvordan vi metodisk finner potensialet for å realisere konkurransefortrinn for private kommersielle virksomheter ved bruk av RPA og/eller AI. For offentlige virksomheter ser vi på hvordan de kan finne potensialet for bruk av RPA/AI, slik at de kan fornye og forbedre sine tjenester og skape en bedre hverdag for ansatte.

Bli med på vårt webinar med Odd-Henrik Hansen, Erik Gaarder og Magnus Seines den 19. mars for å lære om hvordan din virksomhet kan identifisere potensialet med digital prosessautomasjon.

Webinaret er tilpasset slik at både ledere, løsnings- og virksomhetsarkitekter og rådgivere vil se nytten i deltagelse. Har du generell interesse for RPA og AI er du også velkommen.

Se opptaket


HVA ER DITT LÆRINGSUTBYTTE VED DELTAGELSE:

  • Kompetanse i standardisert RPA/AI analysemetodikk.
  • Hvordan finne ditt potensial for prosessautomasjon ved RPA og/eller AI teknologi?
  • Hvordan RPA og AI i kombinasjon samhandler ved prosessautomasjon.

 

Foredragsholdere

Odd Henrik Hansen er daglig leder i Digital Workforce Norge og har sin spisskompetanse knyttet til styrings- og operasjonelle modeller for etablering av RPA som en del av virksomhetens digitale strategi. Han har tidligere arbeidet i selskaper som Oracle, Microsoft, Evry og Software Innovation med fokus på å effektivisere virksomheter med digitale virkemidler.

Magnus Seines er RPA/AI løsningsarkitekt i Digital Workforce og har levert RPA og AI løsninger til kunder i privat og offentlig sektor. Magnus har spesialisert kompetanse innenfor RPA og Microsoft Cognetive Services for å integrere AI komponenter i en RPA prosessautomasjon.

Erik Gaarder er Business Consultant i Digital Workforce med erfaring som leder- og forretningsrådgiver. Han har spesialisert seg på automasjon av virksomhetskritiske prosesser som er forankret i virksomhetsstrategien.
Erik kan støtte virksomheter med en metodisk tilnærming som vil forankre en RPA/IA reise opp mot virksomhetsstrategi, prioritere veien videre samt å gi råd ift. en operasjonell modell som ivaretar IA/RPA .