sap-top-1 2

RPA SAP Automation Creator – Reduserer tiden som går til utvikling av SAP-automasjoner med 50-90 %!

Blog: RPA SAP Automation Creator – Reduserer tiden som går til utvikling av SAP-automasjoner med 50-90 %!

 

Robotikkprogramvare (RPA, Robotic Process Automation) er allerede vanlig i mange organisasjoner. Takket være RPA har man kunnet automatisere titalls, og i noen tilfeller hundrevis, av forskjellige rutineoppgaver og prosesser. Nå kan RPA også brukes i SAP-miljøer mer effektivt enn før!

Med vårt nye verktøy SAP Automation Creator kan dere redusere tiden som går til utvikling av SAP-automasjoner med 50-90%. Hvis dere har SAP som hovedsystem og dere bruker, eller planlegger å bruke, Blue Prism RPA, så er vår SAP Automation Creator et MUST!

SAP Automation Creator åpner for en helt ny tilnærming til SAP-automasjon: Vår tjeneste konverterer opptak av makroer laget i SAP til Blue Prism-prosesser. Istedenfor helt spesiallaget automasjon, kan man benytte handlinger man allerede har gjort i SAP-miljøet for at konfigurering av automasjonen skal bli raskere og mer effektiv. Når automasjon gjøres på en SAP-kompatibel måte med støtte for utvikling, vedlikehold og gjenbruk, blir kostnadene også betraktelig lavere.

SAP Automation Creator leveres som en del av våre plattformtjenester Roboshore og Robot as a Service. Med disse tjeneste bygget på flerteknologiplattformer kan dere kjøpe RPA som en tjeneste og kun betale for det dere bruker, ikke kapasitet, og fleksibelt bruke alle de ledende RPA-teknologiene.

Kontakt deres lokale Digital Workforce-kontor eller send oss en epost til info@digitalworkforce.com for å lære mer!

 

Reduserer tiden som går til utvikling av SAP-automasjoner