Pressemelding: Oslo kemnerkontor og Digital Workforce inngår avtale om Robotic Process Automation (RPA)

Pressemelding

Oslo kemnerkontor og Digital Workforce inngår avtale om Robotic Process Automation (RPA)

Digital Workforce AS skal levere digitale medarbeidere til Oslo kemnerkontor – Robotic Process Automation (RPA), og blir dermed leverandør av RPA-programvare og tjenester for automasjon av Oslo kemnerkontors definerte arbeidsprosesser.

Avtalen har en ramme på 3 år med mulighet for utvidelse inntil 7 år. Avtalens estimerte totalverdi er på 10 millioner kroner, og er den største i Digital Workforce AS sin historie.

Oslo kemnerkontor er landets største skatteoppkreverkontor, og er en kommunal etat under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Kemnerkontoret skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.

Robotisert prosessautomatisering (RPA) er bruk av programvare som gjør det mulig for forretningsledere å konfigurere programvaren eller «roboten» for å jobbe i virksomhetens eksisterende applikasjoner med behandling av en transaksjon, manipulering av data, utløsning av svar og kommunikasjon med andre digitale systemer eller innbyggere.

Ansettelsesprosess og kompetanse

De viktigste kriteriene for valg av leverandør og løsning var et godt metodeverk for ansettelse av digitale medarbeider samt forståelse for hvordan digitale medarbeidere kan dekke Oslo kemnerkontors behov. I tillegg var leverandørens håndtering av sikkerhetskrav best blant tilbyderne. Det er var også viktig for Oslo kemnerkontor å få råd rundt organisering og kompetansebehov for å lykkes med RPA i prosjektet og på kontinuerlig basis.
«RPA er en ung programvareplattform og vi hadde behov for en leverandør som har god forståelse for best mulig utnyttelse av den valgte programvareplattformen. Det var viktig for oss å kunne støtte oss til et godt metodeverk for å ansette digitale medarbeidere», sier Øystein Hillestad, utviklingsleder hos Oslo kemnerkontor.
«Digital Workforce tilbyr også gode avtaler for livsløpsforvaltning av automatiserte prosesser som vil bidra til kontinuerlig forbedring, høy oppetid og effektive digitale medarbeidere», fortsetter Hillestad.

RPA integrert i den Digitale strategi

Hillestad presiserer at den inngåtte avtalen er i tråd med Oslo kemnerkontors strategi, som legger opp til økt innsats for digitalisering. Utnyttelse av RPA-programvare vil være et av flere grep som vil kunne tilrettelegge for videre digitalisering. Det er en målsetning med denne anskaffelsen å etablere bedre kundetjenester og vri ansattes arbeidsoppgaver vekk fra rutinearbeid til mer verdiskapende og interessante arbeidsoppgaver.
Digital Workforce fokuserer på det nordiske kommunale markedet og har allerede en rekke kommunale virksomheter som kunder bland annet, Mora kommune, Järfälla Kommune, Helsinki kommune, Espoo kommune, Tampere kommune, Turku kommune.

«Avtalen med Oslo kemnerkontorer er viktig for selskapets videre satsning på kommunal sektor, og ifølge Daglig leder i Digital Workforce AS, Odd-Henrik Hansen, er dette et stort gjennombrudd for selskapet. Kommunal sektor er et viktig satsningsområde hvor vi har begynt å bygge opp en god nordisk kundebase og solide referanser. At vi nå vinner denne avtalen, er en bekreftelse på at vi tilfredsstiller de mest omfattende krav og kan tilby produkter og tjenester med høy kvalitet og til en riktig pris», sier Hansen.

Media kontakt
Digital Workforce
Odd-Henrik Hansen
Daglig leder
+ 47 977 14 195
odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Media kontakt
Øystein Hillestad, utviklingsleder, Oslo kemnerkontor
957 52 608, hillestad@kem.oslo.kommune.no

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste nordiske selskapet som spesialiserer seg på Intelligent Process Automation-tjenester i industriell skala. Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer offentlige og private virksomheters arbeidsprosesser. Dette hjelper offentlige virksomheter med å frigjøre sine ansatte fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsorienterte oppgaver for å fornye og forbedre offentlige tjenester. Digital Workforce har i dag over 190 IPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Selskaper leverer programvare og skytjenester med bruk av Mirosoft Azure som plattform. www.digitalworkforce.no

Om Oslo kemnerkontor
Oslo kemnerkontor er Norges største skatteoppkreverkontor med en årlig kontantstrøm på over 300 mrd. kroner. Kemnerkontoret er en kommunal etat i Oslo, men får faglig instruksjonsmyndighet fra Skatteetaten. Kemnerkontorets hovedoppgaver er innkreving, regnskapsføring og fordeling av skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale krav. Les mer på www.oslo.kommune.no/kem

Bilde

Elisabeth Forsvåg Holte, Direktør for divisjon Administrasjon og service (herunder IT) ved Oslo kemnerkontor og Odd Henrik Hansen, Country manager Digital Workforce AS var representert ved signering av avtalen.