rpa-norway

Nye tjenester innen Potensial analyse for RPA/IA

Hvordan identifisere gevinstpotensiale for prosessautomasjon ved bruk av Robotic Process Automation (RPA) og kunstig intelligens (AI).

De 3 største megatrender i 2020 (RPA, AI og Cloud) understøtter behovet for økt fokus på «Intelligent process Automation» eller IA (RPA+AI). Vi vil se en eksponentiell økning i forretningsverdien etter hvert som mennesker og digitale medarbeidere øker sitt samarbeid og når kapasiteten til den digitale medarbeider (RPA) øker gjennom kunstig intelligens. Vi har derfor fornyet våre potensial analyser for å få frem potensialet i hele IA sfæren samt forankre potensialet inn i kundens virksomhetsstrategi. Vi tilbyr følgende 3 Potensial analyser

De fleste som ønsker å komme raskt i gang med RPA/IA ønsker en rask vurdering av potensiale.

Vi tilbyr en oppgradert versjon av vår potensialanalyse. Denne er brukt som en katalysator for å komme i gang. Vi setter søkelys på muligheter som gir gevinst, er lett å bygge og produksjonssette. Ved realisering får virksomheten RPA/AI kompetanse samtidig samt en RPA/AI suksesshistorie

Når virksomhetens RPA/AI kompetanse modnes utforskes mer strategiske initiativ som understøtter virksomhetens strategi.

Gjennom analysen viser vi at RPA/IA er et egnet strategisk virkemiddel som spiller en viktig rolle i eksekvering av virksomhet- og digitaliseringsstrategien. Første gangen vi gjør dette leter vi etter et «fyrtårn» initiativ som vil synligjøre mulighetene innenfor og gjerne utenfor virksomheten. Denne må gjennomføres samtidig eller etter analyse nr. 3.

Innenfor verdikjeden definerer vi det overordnet potensialet for virksomheten slik at vi kan forankre RPA/IA initiativet som et strategisk virkemiddel hos de riktig beslutningstakere.

Resultatet vil være en synkronisering mellom virksomhets strategien og RPA/IA som strategisk virkemiddel.

Potensialanalysen starter med et møte hvor vi definerer mål og blir enig om plan for gjennomføring. Minimum 2 uker etter dette møte går vi inn i en kick-off og deretter 3 work shops før vi oppsummere analysen.