Hvordan skal digitale medarbeidere (RPA) hjelpe norske kommunale virksomheter?

Hvordan skal digitale medarbeidere (RPA) hjelpe norske kommuner?

Velkommen til kommunalt RPA-webinar fredag den 08. juni 2018. Tidspunkt er fra kl 09.00 til 09.45.

Kommunale virksomheter er kommet langt med å fornye, forbedre og forenkle sine arbeidsprosesser for å øke kvalitet og kapasitet i sin tjenesteytende produksjon. Digitale medarbeidere vil ha en sentral rolle for å redusere virksomhetens tidstyver, og frigjøre tid for samhandling med kommunens innbyggere og utvikling av næringsliv. Digitale medarbeidere bidrar til at kommunens ansatte får mer tid til å utføre meningsfulle arbeidsoppgaver for å realisere kommunens vedtatte målsettinger.

Vi gjør oppmerksom på at ett av foredragene vil avholdes på engelsk.

Tema for dette webinaret er:

  • Hva er en digital medarbeider –  også navngitt Robotic Process Automation (RPA)?
  • Hvordan ansette en digital medarbeider, og hvordan lærer vi den nye kollega til å bli en god kollega?
  • Hvilke prosesser er egnet for digital automasjon?
  • Hvordan må den kommunale virksomheten tilpasse seg digitale kollegaer?

André Løvik, programleder for Forbedringsprogrammet hos Tromsø kommune, vil dele sine erfaringer med å ansette digitale medarbeidere.

Mads Laastad, løsningsarkitekt for Digital Workforce, vil kaste lys over temaet «Hvordan ansette en digital medarbeider, og hvordan lærer vi den nye kollega til å bli en god medarbeider?»

Tiina Leivo, MD PhD, kommer til å dele sine erfaringer med digitale medarbeidere fra nordiske kommunale virksomheter innenfor helse- og omsorgsområder. Dette foredraget vil bli avholdt på engelsk.

Til påmelding.

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce er det ledende nordiske selskapet spesialisert innenfor «Robotic Process Automation». Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer arbeidsprosesser i små og store organisasjoner, og frigjør tid for mer verdiskapende arbeid for virksomhetens ansatte. Digitale medarbeidere krever ingen endring i virksomhetens eksisterende systemer, og kan ansettes til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonelle IT-investeringer. Digital Workforce opererer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Polen, og har 160 spesialiserte medarbeidere.