rpa-norway2

Digital Workforce har utviklet og satt i produksjon et RPA Dashboard

Digital Workforce har utviklet og satt i produksjon et RPA Dashboard som nå er klar for leveranse til eksisterende og nye kunder.

RPA Dashboard løsningen er designet for å gi våre kunder en komplett oversikt over prosessautomasjoner satt i produksjon ved hjelp av Blue Prism RPA programvare. Tjenestens design gir prosesseiere og RPA admistrativt personell oversikt over tilstanden til kjørende prosessautomasjoner og informasjon som kreves for å iverksette eventuelle forbedringer.

Løsningen er bygget med Power BI, en analysetjeneste levert av Microsoft.

Tjenesten er tilgjengeligjort for våre kunder som har anskaffet Blue Prism gjennom Digital Workforce skytjeneste og vil være klar til å tas i bruk av våre on-premise kunder i løpet av første halvår 2020.

Med RPA Dashboard løsningen ønsker vi å hjelpe våre kunder med en god oversikt over hvordan deres digitale medarbeidere bidrar som kollega. Hvor mange saker har roboten klart å gjennomføre uten feil, hvor stort volum digitale medarbeideren jobber meed og gi informasjon for å etablere tiltak som oppgraderinger og/eller endringer. Dette slik at den digitale medarbeideren kan utføre enda flere saker med økt automasjonsgrad.

RPA Dashboard er planlagt generelt tilgjengelig fra og med mars 2020. Dersom du ønsker mer informasjon om løsningen kan du kontakte Nina Verlo Toverud.