Digital Workforce frokostseminar: Oslo 7. mars 2018

Digital Workforce arrangerte et frokostseminar i Oslo 7. mars. Frokostseminaret hadde en læringstilnærming og ga deltagerne en oversikt om mulighetene med RPA og hvordan de suksessfullt kan ansette sin første digitale medarbeider.

Pat Geary, Chief Evangelist fra Blue Prism, ga en inspirerende presentasjon om Blue Prisms reise fra en oppstartsbedrift til den store bedriften de er i dag. Han ga også en detaljert introduksjon til RPA og la vekt på de viktige aspektene ved teknologien. Videre ga en verdifull innsikt i hvordan bedriften bør nærme seg RPA, både store og små bedrifter. Ideen om å starte i det små med noen få prosesser, men å planlegge for fremtiden var spesielt viktig. Til slutt delte han sin kunnskap om hvordan bruk av digitale medarbeidere jevnt over ikke fører til tap av arbeidsplasser, men i noen tilfeller økt ansettelse.

Magnus Skarstein og Andreas Montanus fra Codan Forsikring delte sin erfaring med bruk av RPA fra et ustrukturert hobbyprosjekt til et strategisk verktøy der ledelsen omfavner og oppmuntrer til bruken. De fortalte også om feilsteg og fallgruver som de har hatt, ved at de startet med RPA på en ustrukturert måte. De delte sine erfaringer om hvordan de hadde løst disse hindrene, og hvordan det har gitt dem de nødvendige verktøyene de bruker i dag. Med ledelsens velsignelse har de nå økte gevinster på kortere tid i forhold til tidligere.

Til slutt ga Mads Johan Laastad, løsningsarkitekt fra Digital Workforce, med deltagerne med på en reise som fortalte hvordan de bør gå frem for å ansette sin første digitale medarbeider. På en strukturert og profesjonell måte beskrev han de forskjellige stegene og fasene som trengs for å ansette en digital medarbeider på best mulig måte.

Odd-Henrik Hansen
Country Manager
+47 997 14 195
Odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no