Digital Workforce etablerer seg i Oslo og utnevner Country Manager

Digital Workforce etablerte seg som et nordisk selskap når selskapet åpnet kontor i Oslo i 2017.
Odd-Henrik Hansen leder den norske virksomheten. Hans målsetning er å hjelpe norske virksomheter med å etablere nye konkurransefortrinn, samt å nå deres gevinstmål. For offentlige virksomheter vil han bidra med å frigjøre ansatte fra rutinepregede oppgaver slik at kunnskapsmedarbeidere kan fokusere på verdiskapende tjenesteyting. Prosessautomatisering (RPA) vil redusere virksomhetens kostnader, øke kvaliteten i kritiske arbeidsprosesser samt påvirke transaksjonshastighet for bedre kunde- eller innbyggerservice. Dette oppnås ved ansettelse av digitale medarbeidere.

Vi presenterer Odd-Henrik Hansen

Odd-Henrik har lang erfaring med salg og leveranse av programvare og konsulenttjenester til private og offentlige virksomheter. Hansen har bred internasjonal og nasjonal erfaring fra tidligere arbeidsgivere som Tieto, Software Innovation, EVRY, Microsoft Norge, Oracle Norway, Oracle EMEA og NICE AS. Beslutningen om å bytte fra en større virksomhet til en start-up og et vekstselskap ble drevet av personlig motivasjon.

«Jeg savnet oppstarts-dynamikken og muligheten for å forme en virksomhet fra grunnen av. Digital Workforce har opplevd utrolig vekst i Finland og Sverige, og teamet mitt har som mål å bygge videre på selskapets sterke nordiske tilnærming, og kombinere global kapasitet med lokal tilstedeværelse», forklarer Hansen.

Det norske potensialet

Det er interessant å se at offentlige sektor er tidlig ute og tar en innovatørrolle i bruk av teknologi for automasjon av virksomhetens arbeidsprosesser. En av årsakene til denne tidlige adopsjon fra offentlige sektor er en etablert digitaliseringsstrategi, utarbeidet i 2013/14 av tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har fortsatt arbeidet med nyskapende bruk av IT for å forbedre tjenestene til offentlige virksomheter.

Mulighetene for automasjon av virksomheters arbeidsprosesser ved bruk av robotteknologi er store. RPA-teknologien kan anvendes på tvers i virksomheten fra HR, kundeservice, produksjon til økonomi og drift. Ifølge Odd-Henrik er norske virksomheter under press for å introdusere nye løsninger som bidrar til kostnadseffektiv drift med økt kvalitet i sine arbeidsprosesser. Spesielt bank- og forsikringsbransjen har vellykket tatt robotteknologi inn i sine strategiske satsningsområder. Denne utviklingen innen finanssektoren er en økende trend som bare forventes å hente mer fart i årene som kommer og RPA-teknologien kommer til å utkonkurrere flere av de tradisjonelle IT investeringene.

«Digital Workforce har nye innovative løsningsforslag som kan støtte implementeringen av norske virksomheters digitaliseringsstrategier på en bedre og mer effektiv måte.», sier Odd-Henrik

Kontakt
Odd-Henrik Hansen, Country Manager, Digital Workforce, + 47 977 14 195, odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Digital Workforce Norway
Tollbugata 8,
0152 Oslo