Maksimal
utnyttelse av RPA

  • Bedre automasjon

  • Maksimal utnyttelse av RPA

  • Høyere forretningsverdi

Bedre
automasjon

DWRoboShore-logo-RGB-nega@2x

Høyere
forretningsverdi

#1 INNEN
RPA-TJENESTER

Roboshore er den neste generasjon av administrerte RPA-tjenester. Tjenesten leverer aktive roboter som gir rask og lettvint tilgang til digital arbeidskraft.

Roboshore frigjør tid så teamet ditt kan fokusere på kjerneoppgaver og sikrer at dere er konkurransedyktige. Dette leveres av førsteklasses flerteknologiske automasjonsløsninger fra skyen, kombinert med proaktivt vedlikehold døgnet rundt for økt automasjonskvalitet.

Automasjon har blitt [en selvfølge / dagligvare / vanlig] i mange organisasjoner. Samtidig er det mange selskaper som sliter med ubrukte lisenser, frykt for å bli låst til én leverandørs teknologi, dårlig konfigurerte roboter eller manglende muligheter for opp- og nedskalering ved behov. Det er her Roboshore kommer inn.

rshore1

Kjenner dere igjen i noen av disse problemene med automasjonsløsningen deres:

Vil nåværende lisensmodell kunne tillate en midlertidig volumøkning på en effektiv måte?

Dersom arbeidsvolumet mitt eksploderer, vil løsningen håndtere dette?

Hvordan kan jeg få oversikt over totale kostnader knyttet til RPA-løsningen?

Hvordan kan jeg løfte automasjonskvaliteten – uavhengig av om automasjonene er utviklet internt eller av en partner?

Hvordan sikrer jeg drift døgnet rundt for å unngå nåværende bruksbegrensninger, spesielt med tanke på mer kritiske prosesser?

Hvordan kan jeg evaluere andre automasjonsteknologier, eller endre bruken, for å minimere kostnad og risiko?

Jeg er utsatt for risiko når det gjelder forretningskontinuitet – fordi automasjonen avhenger av at én bestemt nøkkelperson er på jobb!

Roboshore er en ny forretningstjeneste levert av Digital Workforce, en ledende leverandør av intelligente automasjonstjenester.

Én pris per prosess, basert på deres forbruk. Ingen langvarige forpliktelser.

Roboshore er priset per minutt i produksjon, for standard produksjon. Den minuttbaserte prisen avhenger av prioriteringen du velger for hver prosess (Standard, Prioritert, Kritisk). Du slipper ubrukte og underbrukte lisenser – du kan begynne å maksimere din bruk av intelligent automasjon nå.

TJENESTEN BESTÅR AV FØLGENDE ELEMENTER:

En flerteknologiplattform med kapasitet til å utføre RPA-automasjonen dere trenger. Vi leverer ønsket RPA-kapasitet fra Robot as a Service-skyen vår for å kjøre prosesser på en måte som dekker deres behov.

Vedlikehold leveres etter en skreddersydd tjenestenivåavtale (SLA) for alle de automatiserte prosessene som er lagt til i tjenesten deres. Hvis en prosess krasjer eller avbrytes, får teamet vårt et varsel, og vi løser problemet. Vi holder alle prosessene deres under oppsyn døgnet rundt via vår Run Management-tjeneste.

Vi sørger for et rent og sunt produksjonsmiljø for RPA i tråd med beste praksis for industrien. Alle prosesser som legges til i tjenesten går gjennom vår kvalitetssikringsprosedyre som sikrer at din løsning kan opprettholdes og leverer bra i produksjon.

Synlighet og kontroll over prosessytelse, orkestrering og prosess-SLA. Du finner alle verktøy for overvåking av prosessytelse via et intuitivt dashbord. Transaksjonsprioriteringer for forskjellige prosesser kan endres med RPA Supervisor.

Vårt løfte til dere:
Innsyn i forbindelse med anskaffelser

Prisen for en tjeneste inkluderer alt: Det er ingen skjulte kostnader! Ingen ubehagelige økonomiske overraskelser i forbindelse med drift og vedlikehold av tjenesten.

Kontroll for hver enkelt forretningsenhet

Dere har full kontroll over prosessene og kostnadene deres, og prisen avgjøres av prioriteringsgraden dere velger.

Fleksibel finansiering

Dere trenger ikke forplikte dere til én kapasitet. Med Roboshore kan dere oppskalere og nedskalere etter behov. Hvis prosessen kun kjører i åtte timer per måned, betaler du kun for denne tiden og ingenting ekstra. Du kan enkelt endre kapasiteten etter sesongsvingninger, etterspørsel eller endringer i bedriftens situasjon.

IT-sikkerhet

Selskapet er i henhold til struktur og prosesser i ISO / IEC 20001:2011. Vi kan vise til dokumentert datasikkerhet: Plattformen brukes med suksess av organisasjoner med strenge krav til datasikkerhet, blant annet av sykehus, kommuner og banker. Helt i henhold til SLA-er.