Personvernerklæring

Personvernerklæring: kunde- og markedsføringsregistre
1. Registrar
Digital Workforce Services ltd
MVA-kode: fi27047925y
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki, Finland

2. Kontaktperson
Heikki Länsisyrjä, heikki.lansisyrja@digitalworkforce.fi.

3. Registernavn og registrerte data
Digital workforce har flere markedsførings- og kunderegistre etter land og region.
Vi håndterer våre kunders personlige informasjon, så vel som potensielle kunder og kontaktinformajon på deres representanter.

4. Bruk av personopplysninger
Lagret informasjon brukes til kunderelasjonsstyring, kundekommunikasjon, markedsføring og kommunikasjon for å sikre god kundeopplevelse. Vi retter vår kommunikasjon etter våre kunders eller potensielle kunders behov.

Vi behandler personlig informasjon basert på 1) kontrakten vi har med våre kunder 2) forretningsdrevet direkte markedskommunikasjon; og (3) samtykket du gir oss, ved nedlasting av innhold eller registrering på nettsidene våre.

5. Datainnhold i registeret
Vi samler inn og lagrer navn, telefon, e-post, adresse og annen personlig informasjon du sender inn.

Følgende informasjon kan bli lagret
• navn, e-postadresse, telefon og jobbtittel/ansvar
• firmanavn, kontaktinformasjon og bransje
• informasjon om kunderelasjoner (f.eks. innkjøps- og kontraktsformasjon, tilbakemeldinger og registrering av oppmøte på kundearrangementer)
• webrelatert informasjon på Digital Workforce nettsider og tjenester
• markedsføring og kampanjeinformasjon relatert til deltakelse i målrettede markedsføringsaktiviteter (f.eks. i nettseminarer og arrangementer)
• teknisk informasjon og informasjonskapsler sendt til en registrert persons nettleser og tilknyttet informasjon

6. Informasjonskilder i registeret
Innhenting av navn og annen kontaktinformasjon er basert på kunderelasjonen eller forretningsforbindelsen til Digital Workforce. Vi samler inn informasjon når kunder signerer kontrakter, registrerer seg eller bruker Digital Workforce sine tjenester.

Vi sporer cookies og ditt besøk på Digital Workforce nettsider inkludert din IP-adresse. Vi samler inn personligf informasjon fra offentlige kilder.

7. Forvaltning av informasjon
Ingen informasjon samlet for markedsføringsformål overeveres til tredjepart.

Ved gjennomføring av våre kurs kan et sertifiseringssertifikat utstedes av en tredjepart. I så fall fremlegger vi den nødvendige informasjonen for å utstede sertifiseringssertifikat, som ditt navn, til sertifikatutstederen.

8. Overføring av data utenfor EU eller EØS
Vi kan bruke en tredjeparts tjenesteleverandør for å behandle din personlige informasjonen. Disse tjenesteleverandørene kan ha tilgang til din personlige informasjon utenfor EU/EØS, som USA. Vi vil sørge for passende og lovmessig implementering av dataoverføringer i samsvar med lovgivning for behandling av personopplysninger.

Vi vil kun overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS gjennom følgende godkjente måter:
• EU-kommisjonen har besluttet at et tilstrekkelig nivå av datavern er sikret i det aktuelle vertslandet;
• vi har implementert tilstrekkelig juridisk beskyttelse for å overføre dine personopplysninger ved å bruke standard personvernvilkår godkjent av EU-kommisjonen. Du har adgang til å få en kopi av disse standardklausulene ved å kontakte oss;
• eller du har gitt eksplisitt samtykke til overføring av dine personopplysninger, eller det er et rettmessig grunnlag for overføring av dine personopplysninger utenfor EU/EØS, som USAs privacy shield godkjent av EU-kommisjonen.

9. Beskyttelse av registeret og lagring av personopplysninger
Vi respekterer konfidensialiteten knyttet til dine personopplysninger. Registeret er sikkert og kun tilgjengelig for personer som har nødvendig godkjennelse fra Digital Workforce.

Vi vil slette foreldede og unødvendige data på en passende måte. Vi beholder kun personlig informasjon så lenge det er nødvendig for behandling av personopplysninger, som definert i denne personvernerklæringen. På grunn av forpliktelsene i regnskapsloven eller andre gjeldende lover, må informasjon kanskje lagres lengre enn den ovennevnte perioden.

10. Den registrerte personens rettigheter
Du har rett til når som helst å klage på behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Hver direkte e-post sendt av Digital Workforce har en lenke hvor du kan be om å ikke abonnere på direkte sendte e-poster i fremtiden.

I tillegg har du når som helst rett til, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning å:
• få informasjon om behandling av dine personopplysninger;
• få tilgang til din personlige informasjon og verifisere personopplysningene vi har om deg;
• be om korrigering og supplering av unøyaktige og uriktige personopplysninger;
• be om fjerning av dine personopplysninger;
• trekke tilbake samtykket ditt til behandling av dine personopplysninger, så fremt behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke;
• klage på behandlingen av dine personopplysninger basert på dine personlige forhold, så fremt dine personopplysninger behandles som en legitim fordel;
• få dine personopplysninger redigert før overføring av denne informasjonen til en annen registrator, gitt at du personlig har gitt slik informasjon. Vi vil behandle slik personlig informasjon basert på avtalen eller samtykket du gir og behandlingen vil foretas automatisk; og
• be om at dine personopplysninger begrenses.

Vi kan be deg om å spesifisere din forespørselen og bekrefte identiteten din før forespørselen din behandles. Vi kan nekte å gjennomføre kravet ditt basert på gjeldende lover.

Du har også rett til å føre klagemål til adevat tilsynsmyndighet eller hos tilsynsmyndigheten for EU-medlemsland der du bor eller jobben din er lokalisert. Dette om du vurderer at vi ikke har behandlet dine personopplysninger i samsvar gjeldende personvernlovgivning.

Du må sende klagemål skriftlig, eller på e-post til følgende:

Digital Workforce
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / heikki länsisyrjä
Mechelinkatu 1a
00180 Helsinki
heikki.lansisyrja@digitalworkforce.fi

Digital workforce vil svare på forespørslene innen 1 måned med mindre det er spesielle hensyn til utvidet responstid.

11. Endre personvernerklæringen
Vi prøver konstant å utvikle tjenestene våre og vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen ved å varsle brukere på denne siden.