Bygg

Konsultasjon for RPA-infrastruktur

Roboter som oppfører seg fra dag én.

Grunnlaget for RPA-operasjoner

Digital Workforce sin konsulenttjeneste innen RPA-infrastruktur er en unik tjeneste som sørger for et solid grunnlag av infrastruktur for videre RPA-operasjoner i deres organisasjon. For å få fullt utbytte av automatiserte bedrifter og støtte bedriften fullt ut, trenger man en robust, sikker og skalerbar RPA-plattform.

Har dere noen av disse problemene med RPA-aktivitetene deres?

Ustabil robottilkobling
Rpa-programvare som kræsjer
Usedvanlig mange feilmeldinger fra rpa-programvare
Manglende rettigheter og tilganger
Avvik mellom miljøer for utvikling, testing og produksjon
Dårlig utnyttelse av rpa-programvarelisenser
Problemer med oppgradering av rpa-programvare

En solid RPA-plattform

krever forståelse for hvordan RPA-programvare vil samhandle med applikasjoner i et selskaps IT-miljø på kort og lang sikt. Det er viktig å konfigurere alle komponenter i RPA-infrastrukturen (som servere, databaser, virtuelle maskiner) slik at robotene kan yte jevnt, uavhengig av arbeidsmengden. Altfor ofte hindres RPA-operasjoner av tilbakevendende problemer med tilkoblinger, tilganger, oppdatering av RPA-programvare eller manglende avhengigheter.

RPA-utvikling og produksjonsaktivitet er avhengig av en stabil RPA-plattform som lar hvert medlem av deres eget Center of Excellence innen RPA levere arbeid tidsnok og med best mulig kvalitet. Samtidig hjelper en robust plattform med å skape tillit til RPA fra forretningssiden.

Proof-of-Concept RPA-miljøer underlegges helt andre krav enn et bedriftsmiljø som er sikkert og skalerbart. Likevel vil riktig konfigurering av RPA-miljøet under pilotfasen gjøre det mulig å fortsette å utvide RPA i organisasjonen og spare tid, penger og anstrengelse på lang sikt.

RPA-systemarkitekter i Digital Workforce har lang erfaring med design og oppsett av RPA-infrastruktur i forskjellige kundemiljøer både på stedet og i skyen.

Fordeler oppsummert

 • PPT-white-178

  RPA-plattform og RPA-programvarekonfigurasjon etter industriens beste praksis matchet med deres IT-miljø.

 • PPT-white-24

  Evaluering og diagnostisering av RPA-infrastruktur for maksimal sikkerhet, skalerbarhet og robusthet for RPA-plattformen deres.

 • PPT-white-41

  RPA Plattformautomasjon åpner for automatisk håndtering av rutineoppgaver og vedlikehold i RPA-plattformen.

 • PPT-white-02

  Datadrevet identifikasjon av flaskehalser i RPA-infrastrukturen. Evaluer og forbedre designet av RPA-plattformen deres.